Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2015

Læs om dialog på handicapområdet, nyt kursussekretariat, kvalitet i afgørelserne, opretholdt anbringelse, tabt arbejdsfortjeneste, forlængelse af sygedagpengeperiode og tidsbegrænsning samt visitation af unge.

Dialog mellem kommuner og Ankestyrelsen på handicapområdet styrker kvaliteten

En ny taskforce på handicapområdet hjælper kommunerne med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i et gensidigt samarbejde.

Læs hele artiklen "Dialog mellem kommuner og Ankestyrelsen på handicapområdet styrker kvaliteten."

Ankestyrelsen – nu med kursussekretariat

Den 10. juni 2015 er vi gået i luften med fagkurser til kommuner, vores øvrige samarbejdspartnere og andre interessenter.

Læs hele artiklen "Ankestyrelsen – nu med kursussekretariat."

Kvaliteten i afgørelserne er vigtig

Stort fokus på at nedbringe Ankestyrelses sagsbehandlingstider må ikke gå ud over kvaliteten.

Læs hele artiklen "Kvaliteten i afgørelserne er vigtig"

Mulighed for at blive længere hos plejefamilien

Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse, så 18-årig kunne blive hos sin plejefamilie.

Læs hele artiklen "Mulighed for at blive længere hos plejefamilien."

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste – om tidsbegrænsning og afviklingsperiode 

Kommunen kan som udgangspunkt ikke tidsbegrænse en bevilling af dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Borgeren har som udgangspunkt også ret til en afviklingsperiode, når kommunen stopper hjælpen.

Læs hele artiklen "Dækning af tabt arbejdsfortjeneste – om tidsbegrænsning og afviklingsperiode ."

Sygedagpenge - tidsbegrænsning influerer på ny sygemelding

Når en borger sygemelder sig igen efter allerede at have modtaget sygedagpenge i 22 uger i de foregående 9 måneder, har vedkommende ikke ret til udbetaling af sygedagpenge fra kommunen. 

Læs hele artiklen "Sygedagpenge - tidsbegrænsning influerer på ny sygemelding."

Kommunerne visiterer generelt unge under 30 år uden uddannelse korrekt

Kommunerne foretager generelt korrekt indplacering af unge under 30 år uden uddannelse som enten åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate.

Læs hele artiklen "Kommunerne visiterer generelt unge under 30 år uden uddannelse korrekt."


 

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring