Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen 2022

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2022

15.12.2022

Læs om vores nye principmeddelelser 16-22, 23-20 og 40-22 på henholdsvis børne- og arbejdsskadeområdet. Du kan også læse om Løsarbejderens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, blive klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger og endelig læse om Ankestyrelsens fortsatte fokus på kommunernes sagsbehandlingstid på bilstøtteområdet.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2022 - tema om retssikkerheds-initiativerne

31.10.2022

I dette temanummer af Nyt fra Ankestyrelsen, vil vi gerne fortælle om vores nye initiativer til at styrke borgernes retssikkerhed på handicapområdet.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2022

19.09.2022

læs om, hvornår erstatning i en arbejdsskadesag skal betales tilbage, ny principmeddelelse om skade ved færden på arbejdsstedet, undersøgelser af overgangen til voksenlivet på handicapområdet og kommunernes brug af samarbejdspartnere i sager æresrelateret konflikt og negativ social kontrol, samt at Ankestyrelsen har omgjort færre sager i 2021.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, juni 2022

20.06.2022

Læs om, hvordan beløb overført til borgers konto skal betragtes i forhold til forsørgelse efter aktivloven, kørsel til og fra kursus kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, Børnebarometret 2020-2022, opmærksomhedspunkter ved fritvalgsordningen, ny praksisundersøgelse om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og en ny undersøgelse om kommunernes tilbud af efterværn.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, maj 2022

04.05.2022

Læs om Ankestyrelsen nye principmeddelelser om midlertidige afbrydelser af hjælp og ophør af hjælp og skader ved arbejde hjemmefra, fremgangsmåden når en borger har fortrudt sin raskmelding efter ophøret af et sygeforløb, behandling foretaget af autoriseret osteopat, en ny undersøgelse af sikrede døgninstitutioner, en praksisundersøgelse af kommuners brug af sanktioner og Ankestyrelsens statistik for kommunale social- og beskæftigelsessager for 2021.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2022

28.02.2022

Læs vores vejledning til behandling af sager om særlig støtte, nye landsretsdomme om skader opstået under DHL-stafetten, Højesteret tiltræder Ankestyrelsens praksis om adoption uden samtykke, ny undersøgelse af kommunernes brug af observationer, ny praksisundersøgelse af kommunernes brug af virksomhedspraktik og Ankestyrelsens præcisering af praksis om samvær mellem anbragte børn og unge og deres netværk.

Sidst opdateret 28.02.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring