Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, maj 2022

Læs om Ankestyrelsen nye principmeddelelser om midlertidige afbrydelser af hjælp og ophør af hjælp og skader ved arbejde hjemmefra, fremgangsmåden når en borger har fortrudt sin raskmelding efter ophøret af et sygeforløb, behandling foretaget af autoriseret osteopat, en ny undersøgelse af sikrede døgninstitutioner, en praksisundersøgelse af kommuners brug af sanktioner og Ankestyrelsens statistik for kommunale social- og beskæftigelsessager for 2021.

Med ny principmeddelelse er praksis fastlagt for størstedelen af sager om midlertidige afbrydelser af hjælp og ophør af hjælp

Det kan være en udfordring for kommunerne at beregne hjælp til forsørgelse i måneden forud for en midlertidig afbrydelse eller et ophør af hjælp på grund af udlandsophold eller varetægtsfængsling/afsoning. Med Ankestyrelsens nye principmeddelelse 23-21 er der nu fast praksis for, hvordan kommunerne skal foretage de beregninger. I artiklen beskriver vi den nye principmeddelelse nærmere og giver eksempler på beregninger af hjælp til forsørgelse i forskellige situationer.

Læs hele artiklen: Med ny principmeddelelse er praksis fastlagt for størstedelen af sager om midlertidige afbrydelser af hjælp og ophør af hjælp

Kommunen skal træffe en afgørelse, når en borger har fortrudt sin raskmelding efter ophøret af et sygeforløb

Ankestyrelsen ser nogle gange sager, hvor borgere raskmelder sig under et igangværende sygeforløb, men efterfølgende fortryder raskmeldingen efter ophøret af sygeforløbet. Nogle kommuner sender disse sager videre til Ankestyrelsen uden at have afgjort, om borgerne fortsat var uarbejdsdygtige i sygedagpengelovens forstand på tidspunktet ophøret af deres sygeforløb. I denne artikel beskriver vi den rette fremgangsmåde, når kommunen modtager en henvendelse fra en borger, som ønsker at korrigere en raskmelding efter ophøret af et sygeforløb.

Læs hele artiklen: Kommunen skal træffe en afgørelse, når en borger har fortrudt sin raskmelding efter ophøret af et sygeforløb

Ny principmeddelelse: Arbejdsskader kan også opstå ved arbejde hjemmefra

I takt med udbredelsen af hjemmearbejde ser Ankestyrelsen flere arbejdsskadesager, som handler om, hvornår man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemmefra. Ankestyrelsen vil præcisere praksis på området med en række nye principmeddelelser, og i artiklen beskriver vi den første.

Læs hele artiklen: Ny principmeddelelse: Arbejdsskader kan også opstå ved arbejde hjemmefra  


Behandling foretaget af autoriseret osteopat kan dækkes efter arbejdsskadeloven

Hvis behandling hos en osteopat er nødvendig som følge af en anerkendt arbejdsskade, kan udgiften dækkes efter arbejdsskadesikringsloven, hvis behandlingen er udført af en autoriseret osteopat.

Læs hele artiklen: Behandling foretaget af autoriseret osteopat kan dækkes efter arbejdsskadeloven


De sikrede døgninstitutioner bruger en række pædagogiske værktøjer som fx kropsvisitation og døralarmer forskelligt

De sikrede døgninstitutioner har siden 2019 haft mulighed for eller pligt til at bruge en række værktøjer, som skal understøtte sikkerheden og skabe større ensretning på tværs af institutionerne. Blandt værktøjerne er muligheden for udvidet kropsvisitation, obligatorisk husorden og obligatoriske døralarmer. Institutionerne bruger værktøjerne forskelligt og oplever også anvendeligheden af dem forskelligt. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen.

Læs hele artiklen: De sikrede døgninstitutioner bruger en række pædagogiske værktøjer som fx kropsvisitation og døralarmer forskelligt


Ny undersøgelse fra Ankestyrelsen afdækker de udfordringer, kommunerne har, når de skal sanktionere aktivitetsparate borgere, der udebliver fra tilbud og jobsamtaler.

 Ankestyrelsen har gennemgået sager fra 10 kommuner, hvor kommunen har sanktioneret en jobparat eller en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, der er udeblevet fra tilbud eller jobsamtale. Det drejer sig om §§ 36 og 37 i lov om aktiv socialpolitik (LAS). Undersøgelsen viser, at Ankestyrelsen enten ville ændre eller hjemvise afgørelsen i over halvdelen af sagerne, hvis de var blevet behandlet som klagesager. Størstedelen af sagerne, som Ankestyrelsen ville ændre eller hjemvise, handler om aktivitetsparate borgere.

Læs hele artiklen: Ny undersøgelse fra Ankestyrelsen afdækker de udfordringer, kommunerne har, når de skal sanktionere aktivitetsparate borgere, der udebliver fra tilbud og jobsamtaler
 

Ankestyrelsen stadfæstede flere kommunesager i 2021 end i 2020    

Ankestyrelsen stadfæstede en lidt større andel af kommunale klagesager i 2021 end i 2020. Det viser Ankestyrelsens statistik for kommunale social- og beskæftigelsessager for 2021, som nu er tilgængelig på Ankestyrelsens talportal.

Læs hele artiklen: Ankestyrelsen stadfæstede flere kommunesager i 2021 end i 2020 

Sidst opdateret 21.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring