Gå til indhold

Ankestyrelsen stadfæstede flere kommunesager i 2021 end i 2020

Ankestyrelsen stadfæstede en lidt større andel af kommunale klagesager i 2021 end i 2020. Det viser Ankestyrelsens statistik for kommunale social- og beskæftigelsessager for 2021, som nu er tilgængelig på Ankestyrelsens talportal.

Af chefkonsulent Martin Boelt Kristiansen 

Andelen af sager, som vi har stadfæstet, er steget til 73,9 pct. i forhold til 2020, hvor procenten var på 70,7 pct. Det betyder modsat, at omgørelsesprocenten, dvs. andelen af ændringer/ophævelser og hjemvisninger, er faldet fra ca. 29 procent i 2020 til 26 procent i 2021.

cirkeldiagrammer.JPG

Faldet i omgørelsesprocent på alle kommunale klagesager
Stigningen i andelen af sager, hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse, går igen på tværs af de større sagsområder for kommunale klagesager, fx serviceloven og aktivloven. Det største fald i omgørelsesprocenten er sket inden for lov om socialpension (ca. 800 afgørelser i 2021). I tabellen kan du desuden se, at der også er et fald i omgørelsesprocenten inden for servicelovsområdet (ca. 8.000 afgørelser i 2021), hvilket har stor betydning for det samlede resultat.

Omgørelsesprocent

2020

2021

Afgjorte sager i 2021

Aktivloven

29

26

6.325

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats*

19

18

1.246

Lov om social pension

17

10

816

Serviceloven

36

32

8.286

Sygedagpengeloven

18

18

3.549

Øvrige sagsområder

31

29

796

Kommunale social- og beskæftigelsessager i alt

29

26

21.018

Kilde: Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem.

Bemærk: Tabellen indeholder kun sagsområder, hvor Ankestyrelsen har afgjort flere end 500 sager i 2021.

*På Ankestyrelsens talportal er afgørelser, som er afgjort efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, opdelt i forhold til den gamle lov og den nuværende lov, mens sagsområderne er lagt sammen til ét i tabellen. 

Omgørelsesprocenten er faldet for sager om tabt arbejdsfortjeneste

Serviceloven er vores største lovområde med mange sagsområder. Et af de største sagsområder under serviceloven er ’tabt arbejdsfortjeneste’. Klager over kommunernes afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste generelt er sager, hvor vi i AST ser en høj omgørelsesprocent, men omgørelsesprocenten er faldet fra 2020 til 2021.

Et eksempel er afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste til personer, som forsørger deres handicappede børn i hjemmet. Her var andelen af omgjorte sager i 2021 på 43 pct., dvs. 17 procentpoint over den samlede omgørelsesprocent på 26 % for de kommunale sager i alt. Men der er tale om et fald i andelen af omgjorte sager i 2020, som lå på 60 pct. Så det er altså en klar forbedring på trods af det forholdsvis høje niveau. Der blev afgjort ca. 1.000 sager om tabt arbejdsfortjeneste i 2021. 

Værktøjskassen for vores praksiskoordinering

I Ankestyrelsen bruger vi vores omgørelsesprocenter og anden statistik sammen med vores øvrige viden fra sagsbehandlingen til at blandt andet at styrke kvaliteten i førsteinstansernes afgørelse – det kalder vi praksiskoordinering.

Vi systematiserer vores data om sagsbehandlingen og kombinerer den med vores faglige viden, og på dét grundlag identificerer vi, hvor behovet for vejledning og rådgivning er størst. Derfor kan vi arbejde målrettet med at styrke praksis i behandlingen af borgernes sager.

For eksempel kan vi sætte ind med læringsinitiativer som webinarer, kurser og læringsforløb samt task forces, men vi har en bred vifte af redskaber i vores praksiskoordinering, hvor principmeddelelser, temanotater, dialogmøder og undersøgelser også indgår.     

Her kan du finde mere information på vores hjemmeside:

  • Information til myndigheder: Her finder I blandt andet vores principmeddelelser, praksisnotater og undersøgelser.

  • Talportalen: Her ligger meget af vores statistik inden for vores største sagsområder, herunder eksempelvis kommunale social- og beskæftigelsessager, sager fra Udbetaling Danmark og tilsynssager.

Sidst opdateret 09.08.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring