Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen 2023

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2023

19.12.2023

Hvornår anses en tung dyne for at være et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo? Det kan du læse om i dette nyhedsbrev, hvor vi også kommer rundt om sager ved Højesteret og landretterne, hvor Ankestyrelsen er part, og endelig kan du læse om en ny undersøgelse viser, at det kan være kompetencegivende for borgere at være i nytteindsats.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, november 2023

10.11.2023

Læs om, at Ankestyrelsen i højere grad omgør sager om hjælpemidler i form af ortopædiske sko og indlæg, fordi kommunens vurdering af borgerens fod-deformitet er for overfladisk. Læs også vores artikel og den tilhørende vejledning i, hvordan sager om tilbagebetaling pga. uforsvarlig økonomi i aktivlovens forstand skal behandles - og endelig om vores undersøgelser, der viser, at visitation og udmåling af timer i hjælperordninger for borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse kan være udfordrende for kommunerne.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2023

15.09.2023

Læs om praksis ved botilbuds opsigelse af aftaler om placering af borgere, ny principmeddelelse om forelæggelse af psykisk sygdom for Erhvervssygdomsudvalget, ny principmeddelelse om ligedeling af orlov og undersøgelser af brug af pålæg, anbringelsessteds udfordringer ved manglende adgang til barnets it-platforme og kommunernes udfordringer med centrale sagsbehandlingsregler på socialområdet.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, juni 2023

21.06.2023

Læs om covid-19 som arbejdsskade, hvilken bestemmelse en ladestander/ladeboks skal bevilges efter, ny principmeddelelse om fravigelse af méntabellens udgangspunkt, korrekt brug af agterskrivelser og om vores praksisundersøgelse, hvor vi har set nærmere på kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion, når borgeren udviser en manglende vilje til at stå til rådighed.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2023

04.05.2023

Læs om vores nye principmeddelelser om sygedagpenge, beboerindskudslån, socialtilsynets kompetence, ændret praksis i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, ny undersøgelse om skånsomme skift af anbringelsessted, opmærksomhedspunkter ved anbringelse af børn og unge på særlige institutioner, og helt nye tal arbejdsskadesager.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2023

06.03.2023

Læs om vores nye principmeddelelser om kompressionsstrømper og ændret praksis om hjælp til ekstraudgifter, fokuseret tilsyn på det sociale område, en ny undersøgelse af Joannahuset, øget telefonisk kontakt til borgere med arbejdsskadesager og stigninger i omgørelsesprocenter i 2022.

Sidst opdateret 06.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring