Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2023

Hvornår anses en tung dyne for at være et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo? Det kan du læse om i dette nyhedsbrev, hvor vi også kommer rundt om sager ved Højesteret og landretterne, hvor Ankestyrelsen er part, og endelig kan du læse om en ny undersøgelse viser, at det kan være kompetencegivende for borgere at være i nytteindsats.

Hvornår anses en tung dyne for at være et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo?

Ankestyrelsen har modtaget flere henvendelser om fortolkningen af vores principmeddelelse 36-22, og især dens sag nr. 4 om en tung dyne med fyld af glasperler og betræk af bomuld/bambus. Nogle kommuner har svært ved at vurdere, hvornår en tung dyne anses for at være et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo. Samtidigt har regioner og forhandlere af tunge dyner svært ved at rådgive borgere med behov for sådan en dyne. Derfor beskriver vi praksis i denne artikel.

Læs artiklen

Højesteret og landsretterne behandler i de kommende måneder en række sager på arbejdsskadeområdet - afgørelser fra disse domstole har indflydelse på Ankestyrelsens praksis

Ankestyrelsen er de seneste år blevet stævnet omkring 250 gange årligt på arbejdsskadeområdet. Som udgangspunkt behandles disse sager ved byretterne, men enkelte af disse sager indbringes for landsretten eller Højesteret. De afgørelser ventes med særlig stor interesse, da de kan have generel betydning for Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområdet. I artiklen nævner vi de vigtigste sager, for at gøre parter og interessenter på arbejdsskadeområdet bekendt med, hvilke spørgsmål som aktuelt er til prøvelse hos domstolene, da deres resultat kan få betydning for alle aktører på området.

Læs artiklen

Ny undersøgelse: Det kan være kompetencegivende for borgere at være i nytteindsats

Ankestyrelsen har undersøgt udvalgte kommuners og borgeres erfaringer med nytteindsatsordningen. Undersøgelsen peger på, at det kan være kompetencegivende for borgere at være i nytteindsats og inspirere dem til job eller uddannelse. Flere kommuner mener, at det vil være gavnligt at udvide nytteindsats til flere fagområder for at kunne rumme flere målgrupper. 

Læs artiklen 

Sidst opdateret 19.12.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring