Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen 2024

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, marts 2024

En ny principmeddelelse skal gøre det nemmere for kommuner at vurdere, om en udbetaling fra arbejdsgiver til en fleksjobansat er en lønindtægt eller en arbejdsfri indtægt. Læs mere om principmeddelelsen i dette nyhedsbrev, hvor vi også beskriver, hvordan kommunerne skal forvalte sygedagpengelovens regler om selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær. Læs også om en ny principmeddelelse på arbejdsskadeområdet, der fastslår, at tilskadekomne ikke kan få kompensation for det samme varige mén to gange, og om vores tilbud til kommunerne om e-læring.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 maj 2024

I to nye principmeddelelser beskriver vi henholdsvis fordeling af orlov med ret til barselspenge, når forældre ikke bor sammen på fødselstidspunktet, og at skader, der sker under transport til og fra arbejde, undtagelsesvist kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Læs også om forhandlingspligten, når personer med handicap søger en offentlig stilling med fortrinsadgang, ventetid på levering af handicapbiler og vores omgørelsesprocent for 2023, samt at Ankestyrelsen modtager markant flere sager.

Sidst opdateret 14.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring