Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 juni 2024

Nyt pilotprojekt skal afhjælpe, at Ankestyrelsen ofte skal indhente manglende sagsakter i beskæftigelsessager. Læs også om handicapbarometret 2023, vores læringsforløb i generelle sagsbehandlingsregler, undersøgelser af kommunernes brug af sanktioner, og hvorfor børn og unge rømmer fra anbringelsesstedet, og endelig beskriver vi sammenhængen mellem Ankestyrelsens strategi og e-læring.

Ankestyrelsen mangler ofte sagsakter på beskæftigelsesområdet – det skal pilotprojekt forbedre

Omkring en femtedel af de beskæftigelsessager, som Ankestyrelsen modtager, mangler nødvendige sagsakter. Det betyder, at vi i 2023 måtte bede kommunerne om at indsende yderligere sagsakter i ca. 1.700 sager på beskæftigelsesområdet. Når Ankestyrelsen skal indhente de manglede sagsakter, medfører det længere sagsbehandlingstid for borgeren og et større ressourceforbrug hos både kommuner og Ankestyrelsen – det skal et pilotprojekt nu afhjælpe.

Læs artiklen

Læringsforløb skal styrke retssikkerheden og kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet

Ankestyrelsen har gennemført læringsforløb om de generelle sagsbehandlingsregler, kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance for ti kommuner. Undervisningen har haft særligt fokus på reglerne om sagsoplysning og begrundelse, da disse dele af sagsbehandlingen ofte er årsagen til kritik og omgørelser i Ankestyrelsens klagesagsbehandling.

Læs artiklen

Handicapsagsbarometret 2023 – fejl med betydning for afgørelsen i knap halvdelen af sager om ledsagelse

Ankestyrelsen har som noget nyt udgivet et Handicapsagsbarometer. Formålet med barometret er at undersøge kvaliteten af sagsbehandlingen i landets kommuner i sager, som ikke er påklaget til Ankestyrelsen. Barometret for 2023 viser, at 47 procent af sager om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97 havde retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed.

Læs artiklen

Nye tal om arbejdsskadesager bekræfter tendensen fra 2022: Tilskadekomne klager oftest, men forsikringsselskabers klager fører oftere til omgørelse

Hvem klagede i 2023 over en arbejdsskadesag, og hvad blev resultatet af klagesagen? De statistikker præsenterede vi på et årsmøde-webinar med godt 300 deltagere fra blandt andet fagforeninger og forsikringsselskaber. I artiklen har vi udvalgt nogle af statistikkerne fra webinaret.

Læs artiklen

Ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen om kommunernes anvendelse af sanktioner over for borgere:  Kommunerne laver fejl i sagsbehandlingen i næsten en tredjedel af sagerne

Ankestyrelsen har gennemgået 96 sager fra 12 kommuner, hvor kommunen har sanktioneret en jobparat eller en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager efter § 36 og § 37 i lov om aktiv socialpolitik (LAS). Undersøgelsen viser, at Ankestyrelsen enten ville ændre eller hjemvise afgørelsen i næsten en tredjedel af sagerne, hvis de var blevet behandlet som klagesager. Størstedelen af sagerne, som Ankestyrelsen ville ændre eller hjemvise, handler om aktivitetsparate borgere.

Læs artiklen

Ny undersøgelse: Børn og unge rømmer, når de ikke føler sig lyttet til eller forstået af personalet på deres anbringelsessted

Ankestyrelsen har undersøgt børn og unges perspektiver på, hvad der kan være årsager til, at børn eller unge rømmer fra deres anbringelsessted. Undersøgelsen viser, at der er flere årsager til, at børn og unge rømmer fra anbringelsessteder. Det kan blandt andet handle om, at de unge har en oplevelse af, at personalet på deres anbringelsessted ikke lytter til dem og ikke møder dem med omsorg i de udfordringer, som de står i. Undersøgelsen viser også, at hvis en ung har rømmet gentagne gange, kan det føre til ændringer i den unges anbringelsessituation.

Læs artiklen 

Sammenhæng mellem e-læring og Ankestyrelsens strategi

I det tidligere nummer af Nyt fra Ankestyrelsen (2/2024) beskrev vi, hvordan vores e-læringstilbud skal understøtte kvaliteten i kommunernes sagsbehandling. I denne artikel går vi tættere på tiltaget og beskriver, hvordan e-læringstilbud produceres som en del af styrelsens strategiske mål om åbenhed og videndeling, og hvordan du kan være med til at bidrage til Ankestyrelsens e-læring.

Læs artiklen

Sidst opdateret 24.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring