Gå til indhold

Ankestyrelsen mangler ofte sagsakter på beskæftigelsesområdet – det skal pilotprojekt forbedre

Omkring en femtedel af de beskæftigelsessager, som Ankestyrelsen modtager, mangler nødvendige sagsakter. Det betyder, at vi i 2023 måtte bede kommunerne om at indsende yderligere sagsakter i ca. 1.700 sager på beskæftigelsesområdet. Når Ankestyrelsen skal indhente de manglede sagsakter, medfører det længere sagsbehandlingstid for borgeren og et større ressourceforbrug hos både kommuner og Ankestyrelsen – det skal et pilotprojekt nu afhjælpe.

Af souschef Anna Marie Ryø Østergaard og ankecheferne Maria Mandrup Jensen og Elisabeth Haxthausen 

Som et pilotprojekt, der kører i perioden fra 1. april - 30. september 2024, har Ankestyrelsen tilbudt ti kommuner et direkte telefonnummer til hvert af vores tre beskæftigelseskontorer. Det direkte telefonnummer kan benyttes i forbindelse med kommunens indsendelse af den konkrete klagesag til afklaring af, hvilke sagsakter der skal sendes med.

Formålet med projektet er at øge kommunens fokus på, hvilke sagsakter der er nødvendige for, at Ankestyrelsen kan behandle klagesagen.

Når Ankestyrelsen gennemgår sagerne, ser vi blandt andet på, om kommunen har oplyst sagen tilstrækkeligt. Derfor er det nødvendigt, at kommunen indsender de oplysninger, som kommunen selv har anvendt, og som ligger til grund for kommunens afgørelse i sagen.

Det er et grundlæggende princip i forvaltningsretten, at det er myndighedens ansvar at indhente tilstrækkelig mange oplysninger til, at myndigheden kan afgøre sagen. Princippet kaldes officialprincippet eller undersøgelsesprincippet, og det forpligter myndigheden til at kende det retlige grundlag, som myndigheden skal træffe afgørelse efter, og til at indhente relevante oplysninger om sagens faktiske omstændigheder.

Af retssikkerhedslovens § 10 fremgår det også, at myndigheden har ansvaret for, at sager er oplyst tilstrækkeligt til, at myndigheden kan træffe afgørelse.

Når kommunen indsender en klagesag til Ankestyrelsen, er det vigtigt, at Ankestyrelsen modtager de samme akter, som kommunen selv har anvendt i forbindelse med sagsbehandlingen og afgørelsen. På denne måde kan vi se, hvilke oplysninger kommunens vurderinger er truffet på grundlag af.

Det er ikke tilstrækkeligt, at kommunen skriver i afgørelsen, hvilke vurderinger kommunen har foretaget. Hvis kommunens vurderinger hviler på oplysninger fra fx borgerens læge, skal disse oplysninger sendes med til Ankestyrelsen. Det er heller ikke tilstrækkeligt at gengive lægens vurderinger i afgørelsen.

Der er særligt tre typer sager på beskæftigelsesområdet, hvor vi ofte må indhente yderligere akter fra kommunen. Det er:

  • sager om ressourceforløb
  • sager om vurdering af uarbejdsdygtighed på sygedagpengeområdet
  • sager om sanktioner

Hvilke akter skal kommunen sende til Ankestyrelsen sammen med klagesagen?

Sager om ressourceforløb

Alle akter, som kommunen selv har anvendt i afgørelsen om ressourceforløb. Det er fx alle akter, som fremgår af rehabiliteringsplanens forberedende del, og som rehabiliteringsteamet har anvendt i forbindelse med afgivelse af rehabiliteringsteamets indstilling. Andre akter kan også være relevante at indsende i den konkrete sag.

Sager om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7

Alle akter, som kommunen selv har anvendt i afgørelsen om uarbejdsdygtighed. Det er fx relevante journalnotater og lægelige oplysninger, parthøring og partshøringssvar, beskrivelse af evt. forløb under sygemeldingen, notater fra opfølgningssamtaler og oplysningsskema. Andre akter kan også være relevante at indsende i den konkrete sag.

Sager om sanktioner

Alle akter, som kommunen selv har anvendt i afgørelsen om sanktion. Det er fx seneste vejledning givet forud for sanktionen, oplysninger om tilbud eller samtale, borgerens visitationskategori og baggrund for denne, alle relevante journalnotater og relevante lægelige oplysninger. Andre akter kan også være relevante at indsende i den konkrete sag.

Ankestyrelsens webankeskema

Når kommunen indsender en klage til Ankestyrelsen på det sociale eller beskæftigelsesmæssige område, skal kommunen bruge webankeskemaet.

I webankeskemaet under afsnittet ”Nødvendige akter” bliver kommunen, ud fra valget af sagsområde, guidet til at vedlægge alle de relevante akter.

Her på siden er der, udover vejledning til webankeskemaet vejledning-sadan-udfylder-du-ankestyrelsens-webankeskema.pdf (ast.dk) også vejledning om, hvilke akter der skal indsendes sammen med klagesagen Ankeskema — Ankestyrelsen (ast.dk). 

Sidst opdateret 24.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring