Generel information om at klage

Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.

Siderne er målrettet borgere, som har en sag i Ankestyrelsen. 

For borgere med en klagesag

Sidst opdateret 13.11.2018