Gå til indhold

Ankeskema

I sociale sager og beskæftigelsessager, skal kommunerne bruge et web-ankeskema, når de sender klagesager til Ankestyrelsen.

Find skemaet

Du får adgang til web-ankeskemaet via virk.dk.

Web-ankeskemaet på virk.dk

Vejledning til web-ankeskema

OBS! Når du har indsendt skemaet, skal du downloade den pdf, der vises på kvitteringssiden. Det er din dokumentation for de oplysninger, du har indtastet. Vær opmærksom på, at pdf'en ikke kan downloades senere.

Send alle relevante akter

Ankestyrelsen skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan afgøre den. Det er derfor vigtigt, at I altid sender alle de akter, der har været relevante for sagens behandling hos jer – og ikke kun de akter, som I har lagt vægt på ved sagens resultat.

På web-ankeskemaet under afsnittet ”Nødvendige akter” vil brugeren, ud fra specifikt valg af sagsområde, blive guidet til at vedlægge alle de relevante akter.

Akter i klagesager

Bekendtgørelsen

Brug af web-ankeskema er en del af den nye bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Se bekendtgørelsen

Se nærmere om beregning af klagefrister

Sidst opdateret 15.12.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring