Gå til indhold

Akter

På web-ankeskemaet under afsnittet ”Nødvendige akter” vil brugeren, ud fra specifikt valg af sagsområde, blive guidet til at vedlægge de rette alle akter.

Akter, der altid skal sendes

  • kommunens afgørelse
  • klagen 
  • genvurderingen (medmindre kommunen vurderer, at klagefristen er overskredet)
  • journalnotater i sagen
  • partshøring og eventuelt partshøringssvar
  • Anden supplerende kommunikation fra borger/kommune
  • De akter som er nødvendige for at sagsbehandle inden for det specifikke sagsområde (web-ankeskemaet guider brugeren). 

Dokumentation

Er kommunens afgørelse eller borgerens klage meddelt mundtligt? Så skal I vedlægge journalnotatet, som dokumenterer afgørelsen eller klagen.

Er afgørelsen sendt digital, og vurderer kommunen, at klagefristen ikke er overholdt? Så skal I sende en forsendelseslog for aflevering af digital afgørelse til borgeren eller eventuelle andre digitale registreringer som dokumentation.

Send alle relevante akter

Ankestyrelsen skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan afgøre den. Det er derfor vigtigt, at I altid sender alle de akter, der har været relevante for sagens behandling hos jer. I skal ikke kun sende de akter, som I har lagt vægt på ved sagens resultat.

På web-ankeskemaet under afsnittet ”Nødvendige akter” vil brugeren, ud fra specifikt valg af sagsområde, blive guidet til at vedlægge de rette alle akter.

Hvis I ikke vedhæfter akter, der altid skal sendes med, skal I på web-ankeskemaet oplyse årsagen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring