Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, marts 2024

En ny principmeddelelse skal gøre det nemmere for kommuner at vurdere, om en udbetaling fra arbejdsgiver til en fleksjobansat er en lønindtægt eller en arbejdsfri indtægt. Læs mere om principmeddelelsen i dette nyhedsbrev, hvor vi også beskriver, hvordan kommunerne skal forvalte sygedagpengelovens regler om selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær. Læs også om en ny principmeddelelse på arbejdsskadeområdet, der fastslår, at tilskadekomne ikke kan få kompensation for det samme varige mén to gange, og om vores tilbud til kommunerne om e-læring.

Ny principmeddelelse skal gøre det nemmere for kommuner at vurdere, om en udbetaling fra arbejdsgiver til en fleksjobansat er en lønindtægt eller en arbejdsfri indtægt

Ankestyrelsen oplever en stigning i antallet af klagesager om ansatte i fleksjob, der modtager bonus, gratialer eller lignende fra deres arbejdsgiver, hvor kommunen trækker denne indtægt fra borgerens fleksløntilskud. I denne artikel beskriver vi problemstillingen og en ny principmeddelelse, der skal gøre det nemmere for kommuner at foretage den vurdering.

Læs artiklen

Ved mange korte sygeperioder kan kommunen forlange, at en selvstændig erhvervsdrivende ved fremtidigt sygefravær skal anmelde sygefraværet på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengeloven

Ankestyrelsen oplever, at kommunerne forvalter sygedagpengelovens regler om selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær forskelligt. Derfor beskriver vi Ankestyrelsens praksis i denne artikel.

Læs artiklen

Tilskadekomne kan ikke få kompensation for det samme varige mén to gange

Hvis en tilskadekommen har modtaget kompensation for varigt mén for en tidligere arbejdsskade, kan den tilskadekomne ikke modtage kompensation for de samme symptomer igen. Det fremgår af en ny principmeddelelse 35-23, hvor Ankestyrelsen præciserer retstilstanden, når tilskadekomne tidligere er blevet kompenseret for en arbejdsskade og efterfølgende bliver udsat for en ny arbejdsskade i samme legemsdel og med samme symptomer, som der tidligere er blevet kompenseret for.

Læs artiklen

Tilbud om e-læring skal styrke kommunernes sagsbehandling

En vigtig del af Ankestyrelsens opgave er at koordinere praksis på landsplan, så landets kommuner forstår og forvalter lovgivningen ens. E-læring er vores nye værktøj målrettet dig, der er sagsbehandler. Uanset hvor i landet du arbejder, har du mulighed for at få opdateret din juridiske viden, når det passer ind i din arbejdsdag.

Læs artiklen

Sidst opdateret 13.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring