Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 maj 2024

I to nye principmeddelelser beskriver vi henholdsvis fordeling af orlov med ret til barselspenge, når forældre ikke bor sammen på fødselstidspunktet, og at skader, der sker under transport til og fra arbejde, undtagelsesvist kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Læs også om forhandlingspligten, når personer med handicap søger en offentlig stilling med fortrinsadgang, ventetid på levering af handicapbiler og vores omgørelsesprocent for 2023, samt at Ankestyrelsen modtager markant flere sager.

Hvordan fordeles orlov med ret til barselsdagpenge, når forældrene ikke bor sammen på fødselstidspunktet?

I denne artikel beskrives praksis i forhold til ændringerne af barselsloven i forbindelse med indførelsen af ligedeling af orlov mellem forældrene i august 2022 med fokus på de forældre, der ikke bor sammen, når barnet bliver født, og mulighederne for tildeling af ekstra uger i særlige situationer. Det er blandt andet beskrevet i Ankestyrelsens nye principmeddelelse 2-24. 

Læs artiklen

Skader under transport til og fra arbejde, mens en person har rådigheds- eller tilkaldevagt, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven

 Dette er tilfældet, hvis transporten må anses som et led i arbejdets forhold eller i overvejende grad er sket i arbejdsgivers interesse. Ankestyrelsen har for nyligt offentliggjort principmeddelelse 1-24, der behandler emnet nærmere.    

Læs artiklen

Personer med handicap kan søge en offentlig stilling med fortrinsadgang, men hvad betyder det? 

Personer med handicap har mulighed for at benytte en fortrinsadgang ved ansøgning til offentlige stillinger. Benytter en person med handicap sig af fortrinsadgangen, kan den offentlige arbejdsgiver være forpligtet til at indkalde til samtale og forhandle med jobcentret om ansættelse.  Ankestyrelsen har set eksempler på, at der ikke altid foregår en reel forhandling mellem arbejdsgiver og jobcenter. I artiklen har Ankestyrelsen derfor et særligt fokus på forhandlingspligten. 

Læs artiklen

Lang ventetid på levering og produktion af handicapbiler er en udfordring for kommunerne

 Når en borger bevilges støtte til køb af bil, skal kommunen afgøre, hvilken billigste bil, der er egnet til at dække borgerens behov. Flere kommuner har kontaktet Ankestyrelsen for at få råd og vejledning om støtte til køb af en bil, fordi bilen enten ikke er produceret endnu eller har lang leveringstid. I denne artikel beskriver vi, hvad kommunerne bør være opmærksomme på. 

Læs artiklen

Ankestyrelsen afgjorde flere sager i 2023 – omgørelsesprocent forbliver uændret 

I 2023 afgjorde Ankestyrelsen ca. 49.000 sager, sammenlignet med 47.000 i 2022. Ankestyrelsens tre største sagsområder er fortsat kommunale social- og beskæftigelsessager, arbejdsskadesager og sager fra Udbetaling Danmark. Omgørelsesprocenterne i 2023 for alle tre sagsområder er på niveau med 2022. Præcise tal og andre sagsområder fremgår af Ankestyrelsens Talportal. 

Læs artiklen

Ankestyrelsen modtager markant flere sager – antallet af tilsynssager er steget med 50 procent 

Ankestyrelsen har i de senere år modtaget flere sager inden for stort set alle klagesagsområder, der er offentligt finansieret – også kaldet bevillingsområdet. I artiklen beskriver vi denne udvikling og bevillingsområdet nærmere. 

Læs artiklen

Sidst opdateret 15.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring