Gå til indhold

Skader under transport til og fra arbejde, mens en person har rådigheds- eller tilkaldevagt, er omfattet af arbejdsskade-sikringsloven

Skader, der sker under transport til og fra arbejde, kan undtagelsesvist være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Dette er tilfældet, hvis transporten må anses som et led i arbejdets forhold eller i overvejende grad er sket i arbejdsgivers interesse. Ankestyrelsen har for nyligt offentliggjort principmeddelelse 1-24, der behandler emnet nærmere.

Af fuldmægtig Anne Bech-Jensen

Skader, der sker under transport til og fra arbejde, er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det skyldes, at arbejdsgiver normalt ikke har indflydelse på forholdene under en persons færden til og fra arbejde, hvorfor arbejdsgiver heller ikke med rimelighed skal bære risikoen for skader, der sker under transporten. Det betyder, at disse skader normalt ikke kan anerkendes som en arbejdsskade.

Der kan dog være visse situationer, hvor transporten mellem hjem og arbejdssted overvejende er i arbejdsgivers interesse. I de tilfælde vil en person være omfattet af arbejdsskadesikringsloven under transport. Det gælder eksempelvis, hvis en skade sker under transport til og fra arbejde, når en person har tilkalde- eller rådighedsvagt.

Hvornår er der tale om en tilkalde- eller rådighedsvagt?

En rådighedsvagt er en vagt, hvor en person står til rådighed for sin arbejdsgiver uden for normal arbejdstid. Etablering og nærmere indhold af en rådighedsvagt, herunder hvad der eksempelvis aktiverer pligten til at møde på arbejde, afhænger af det enkelte ansættelsesforhold.

Det er således ikke nødvendigvis en betingelse, at en person bliver tilkaldt af sin arbejdsgiver, for at der er tale om en rådighedsvagt.

Skader, der sker under transport til og fra arbejde, er således omfattet af arbejdsskadesikringsloven i det tidsrum, hvor personen står til rådighed for sin arbejdsgiver både ved en tilkalde- og rådighedsvagt.

Hvis en person bliver tilkaldt af sin arbejdsgiver - eller på anden vis får aktiveret sin rådighedsforpligtelse - vil transporten til arbejdet derfor udgøre et led i arbejdets forhold.

Det gælder også i den situation, hvor en person umiddelbart efter almindelig arbejdstids ophør påbegynder en rådighedsvagt og har pligt til at stå til rådighed for arbejdsgiver under hjemtransporten, fx på firmatelefonen, og kommer til skade under transporten på vej hjem fra arbejde.

Kan man have en rådighedsvagt, hvis der er lavet en fast vagtplansordning?

Ankestyrelsen har for nyligt offentliggjort principmeddelelse 1-24. I sagen indgår tre konkrete sager.

I sag nr. 1 var tilskadekomne en del af en fast sneovervågningsplan. På vagtdagene havde vedkommende pligt til at stå til rådighed uden for normal arbejdstid i tidsrummet fra klokken 6 til 22.  Vedkommende skulle selv orientere sig i vejrforholdene og vurdere om arbejde uden for normal arbejdstid var nødvendigt.

Under en snestorm møder tilskadekomne ind i sin snevagt for at rydde sne og salte. På vej til arbejdet glider tilskadekomne på en isglat cykelsti og pådrager sig en personskade.

Ankestyrelsen vurderede, at der var tale om transport som led i en rådighedsvagt og dermed ikke almindelig transport til arbejde, der som udgangspunkt ikke udgør en del af arbejdets forhold.

Det forhold, at arbejdsgiver ikke tilkaldte tilskadekomne forud for transportens påbegyndelse, var ikke afgørende for sagens resultat, idet vejrforholdene nødvendiggjorde aktivering af rådighedsforpligtelsen.

Betydningen af principmeddelelse 1-24

Principmeddelelsen slår fast, at en tilkalde- og rådighedsvagt ikke nødvendigvis er samme type vagt, idet andre aktiverende forhold end tilkald fra arbejdsgiver kan være aftalt ved en rådighedsvagt. Det betyder, at det ikke er et krav, at tilskadekomne eksempelvis bliver tilkaldt af sin arbejdsgiver, før en rådighedsvagt kan anses for påbegyndt.

Den nye principmeddelelse 1-24 er en erstatning for Ankestyrelsens tidligere principmeddelelse U-39-01, som nu er kasseret. Principperne og de to konkrete sager, som tidligere fremgik af principmeddelelse U-39-01, er videreført i principmeddelelse 1-24 som sag nr. 2 og sag nr. 3. 

Læs principmeddelelse 1-24

Sidst opdateret 15.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring