Gå til indhold

Opkrævning af administrationsbidrag

Ankestyrelsen opkræver et administrationsbidrag pr. oprettet sagsemne i en arbejdsskadesag. Taksten fastsættes årligt .

Opkrævning
Ankestyrelsen opretter et sagsemne for hver delafgørelse. I nogle tilfælde kan det samme sagsemne stå flere gange på samme sag, for eksempel e-tab flexjob, hvis der er tale om forskellige perioder. 

Klagefristsager bliver opkrævet 1 gebyr, selvom der er flere sagsemner under sagen. 

Sagsemner, hvor klagen trækkes tilbage af sagens parter, bliver opkrævet gebyr. Vi kan dog afvige fra vores praksis, hvis vi vurderer, at AES ved en fejl har oversendt sagen, eller der er tale om brevkryds ml. oversendelsen fra AES og brevet, hvor klagen trækkes tilbage.

Hvornår sendes opkrævning
Ankestyrelsens opkrævning sker i perioden marts til juni. Opkrævningen af sagsemner i fordelingssager sker i november.

Hvem betaler

  • Arbejdsgivers forsikringsselskab, som har tegnet den lovpligtige arbejdsskadesikring,
  • Selvforsikrede kommuner og statsinstitutioner (lov om selvforsikrede først pr. 1/1-97,
  • AES i sager om erhvervssygdomme.

Takster 
I 2021 er taktsten for et sagsemne oprettet i Ankestyrelsen: 10.800 kr.

Taksten fastsættes årligt af Ankestyrelsen, se bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Kontakt
Ring til Lotte Hajslund på telefon 61 89 75 77 eller til Lone Larsen på 61 89 75 80 eller skriv til oekonomi@ast.dk.

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring