Gå til indhold

Anerkendelse

Skader under transport til og fra arbejde, mens en person har rådigheds- eller tilkaldevagt, er omfattet af arbejdsskade-sikringsloven

15.05.2024

Skader, der sker under transport til og fra arbejde, kan undtagelsesvist være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Dette er tilfældet, hvis transporten må anses som et led i arbejdets forhold eller i overvejende grad er sket i arbejdsgivers interesse. Ankestyrelsen har for nyligt offentliggjort principmeddelelse 1-24, der behandler emnet nærmere.

Ny principmeddelelse fastslår, hvornår arbejdsskade-myndighederne skal forelægge sager om psykisk sygdom for Erhvervssygdoms-udvalget

15.09.2023

En ny principmeddelelse fastslår, at arbejdsskademyndighederne skal være mere lempelige i deres vurdering af arbejdets særlige art og årsagssammenhængen, når de skal vurdere, om der bør ske forelæggelse af sager om psykisk sygdom for Erhvervssygdomsudvalget end ved spørgsmålet om anerkendelse. I artiklen beskriver vi, hvornår sager om psykisk sygdom skal for Erhvervssygdomsudvalget.

Covid-19 som arbejdsskade

21.06.2023

Ved anerkendelse af smitte med covid-19 som en arbejdsskade, skal arbejdsskademyndighederne træffe afgørelse om, hvorvidt den sygdomsramte er berettiget til ydelser efter loven. Det kan være udgifter til helbredsmæssig behandling, medicin og hjælpemidler m.v. Det kan ligeledes være godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. I denne artikel beskriver vi, hvordan Ankestyrelsen vurderer følger efter smitte med covid-19 efter arbejdsskadeloven.

Ny principmeddelelse beskriver arbejdsgivers ansvar, når en skade opstår under hjemmearbejde

15.12.2022

I takt med udbredelsen af hjemmearbejde ser Ankestyrelsen flere arbejdsskadesager, som handler om, hvornår man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemmefra. I artiklen beskriver vi den nye principmeddelelse 40-22, som handler om skader, der er opstået, mens tilskadekomne er i færd med at udføre sit arbejdet hjemmefra.

Principmeddelelse slår fast, at kørsel til og fra et kursus kan være omfattet af arbejdsskadesikrings-loven

17.06.2022

Er kørsel til og fra et kursus i arbejdsgiverens interesse og efter arbejdsgiverens anvisning, kan medarbejderen være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis kørslen er tilrettelagt på en måde, der overvejende er i arbejdsgivers interesse. Det fremgår af vores principmeddelelse 1-22, som bliver beskrevet nærmere i denne artikel.

Ny principmeddelelse: Arbejdsskader kan også opstå ved arbejde hjemmefra

04.05.2022

I takt med udbredelsen af hjemmearbejde ser Ankestyrelsen flere arbejdsskadesager, som handler om, hvornår man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemmefra. Ankestyrelsen vil præcisere praksis på området med en række nye principmeddelelser, og i artiklen beskriver vi den første.

Det bliver enklere og hurtigere at få anerkendt en ulykke som en arbejdsskade

18.12.2020

En lovændring for ulykker, der er sket fra og med den 1. januar 2020 medfører, at flere personer kan få anerkendt deres personskade som en arbejdsskade, og flere vil modtage en afgørelse om anerkendelse hurtigere. Ankestyrelsen har den 8. december 2020 offentliggjort den første principmeddelelse på baggrund af de nye regler. Principmeddelelsen handler om hvilke oplysninger, der er nødvendige for, at arbejdsskademyndighederne kan afgøre om ulykken er en arbejdsskade.

Nye landsretsdomme om skader opstået under DHL-stafetten

28.02.2022

I 2021 er der kommet to landsretsdomme, som handler om, hvornår en skade, der er sket i forbindelse med DHL-stafetten, er omfattet af arbejdsskadeloven. Dommene ændrer ikke på Ankestyrelsens praksis på området, men illustrerer, hvordan der kan foretages forskellige bevisvurderinger af de samme forhold – også mellem by- og landsret.

Er man omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause?

04.11.2020

Dette spørgsmål kan give anledning til tvivl. Ankestyrelsen har derfor udsendt principmeddelelse 73-19  og har afholdt et webinar, som klarlægger praksis på området.

En psykisk skade kan anerkendes som en arbejdsskade efter de samme regler som en fysisk skade.

07.04.2020

Arbejdsskadelovens § 6, som handler om ulykker, er ændret pr. 1. januar 2020. Denne artikel handler om praksis for skader, som er sket før den 1. januar 2020. Ankestyrelsen forventer, at kunne offentliggøre en principmeddelelse om praksis efter lovændringen inden udgangen af 2020.

Artikel: Veteraner og anerkendelse af psykiske skader som arbejdsskade

13.02.2017

Siden 2014 har Ankestyrelsen behandlet 158 veteransager. Det er arbejdsskadesager for soldater, der er blevet psykiske syge efter at være sendt i krig for den danske stat.

Artikel: Hvornår kan en psykisk skade anerkendes som en arbejdsulykke?

12.10.2015

En psykisk skade kan anerkendes som en ulykke, hvis der i forbindelse med arbejdet sker en personskade som følge af en hændelse eller påvirkning. Påvirkningen kan vare i op til fem dage. Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og påvirkningen/hændelsen. Hændelsen eller påvirkningen skal være egnet til at forårsage den påviste psykiske skade.

Artikel: Kan en skade efter vaccination anerkendes som en arbejdsskade?

08.03.2016

Ja, det kan den. Ankestyrelsen slår i en principafgørelse fast, at en skade efter vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade. Desuden fastslår afgørelsen, at en vaccination er at sidestille med en hændelse.

Artikel: Om at fastsætte selvstændige erhvervsdrivendes årsløn

24.10.2016

En række særlige forhold gælder, når en myndighed skal fastsætte årsløn for selvstændige erhvervsdrivende. Tre principmeddelelser fra Ankestyrelsen belyser praksis.

Artikel: Hvornår er en ulykke en arbejdsskade?

13.12.2016

Højesteret har taget stilling til praksis, når en borger vil have anerkendt en ulykke som en arbejdsskade.

Arbejdsskadesager for veteraner med psykiske sygdomme

18.06.2019

I april 2019 har Ankestyrelsen afgjort 42 veteransager med second opinion.

Sidst opdateret 15.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring