Gå til indhold

Ny principmeddelelse beskriver arbejdsgivers ansvar, når en skade opstår under hjemmearbejde

I takt med udbredelsen af hjemmearbejde ser Ankestyrelsen flere arbejdsskadesager, som handler om, hvornår man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemmefra. I artiklen beskriver vi den nye principmeddelelse 40-22, som handler om skader, der er opstået, mens tilskadekomne er i færd med at udføre sit arbejdet hjemmefra.

Af specialkonsulent Bettina Høyer Olsen

Sker der en skade, mens tilskadekomne udfører sit arbejde hjemmefra, er tilskadekomne som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Dette gælder, uanset hvorfra i hjemmet arbejdet blev udført, da skaden skete.

Udgangspunktet gælder ikke, hvis arbejdsgiver har stillet tydelige betingelser om, hvordan arbejdet i hjemmet skal udføres, og tilskadekomne ikke overholder disse betingelser på skadestidspunktet.

Lovens klare udgangspunkt er, at en arbejdsgiver bærer ansvaret for skader, der opstår, mens tilskadekomne er i færd med at udføre sit arbejde. Det samme udgangspunkt gælder naturligvis også, når tilskadekomne udfører sit arbejdet hjemmefra.

Tilskadekomne må som udgangspunkt udføre sit arbejde fra alle steder i hjemmet og vil være omfattet af loven under dette arbejde.

En arbejdsgiver kan, i kraft af sin ledelsesret, stille krav om, at visse betingelser skal være opfyldt for, at medarbejderen må udføre arbejdet hjemmefra. Arbejdsgiver kan på den måde begrænse forholdene, hvorunder tilskadekomne må udføre sit arbejde.

Arbejdsgiver kan eksempelvis stille som betingelse for, at tilskadekomne må udføre sit arbejde hjemmefra, at hjemmearbejdspladsen skal være indrettet efter bestemte retningslinjer, og at medarbejderen alene må udføre hjemmearbejdet fra en sådan indrettet hjemmearbejdsplads.

Arbejdsgiver har ikke mulighed for at kontrollere, føre tilsyn eller på anden måde tilse, at medarbejderen opfylder betingelserne. Det er derfor medarbejderens eget ansvar at overholde arbejdsgivers betingelser for udførelse af arbejde i hjemmet.

Har tilskadekomne ikke efterlevet betingelserne på skadestidspunktet, er der en formodning for, at det er private forhold, som er årsag til, at tilskadekomne har valgt at udføre arbejdet et andet sted i hjemmet. Arbejdsgiver bærer ikke risikoen for skader, der sker i forbindelse med private forhold.

Det er en betingelse, at arbejdsgiver klart og tydeligt har fremsat sine betingelser over for medarbejderen

Der er som udgangspunkt tale om tydelige betingelser, når:

  • betingelserne konkret fremgår af virksomhedens personalehåndbog, retningslinjer eller lignende,
  • betingelserne fremgår af en kontrakt om hjemmearbejde, som tilskadekomne har indgået med arbejdsgiver eller
  • arbejdsgiver på anden måde skriftligt eller mundtligt har oplyst medarbejderen om betingelserne

Der er som udgangspunkt ikke tale om tydelige betingelser, når:

  • arbejdsgiver generelt opfordrer til eller anbefaler en indretning af hjemmearbejdspladsen
  • arbejdsgiver generelt henviser til anbefalinger fra eksempelvis sundhedsmyndighederne eller lignende eller
  • arbejdsgiver alene stiller arbejdsudstyr, som eksempelvis arbejdsstol- og bord til rådighed.

Eksemplerne er ikke udtømmende, og arbejdsskademyndighederne skal altid foretage en samlet konkret vurdering af alle sagens omstændigheder med henblik på at vurdere, om den skade, der er sket, er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, eller om den skyldes private forhold.

Læs principmeddelelse 40-22

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan tilskadekomne er sikret under færden i hjemmet udsendte Ankestyrelsen tidligere på året en principmeddelelse 8-22, som handler om skader, der er opstået under færden i hjemmet i forbindelse med hjemmearbejde. Du kan også læse Ankestyrelsen artikel om principmeddelelsen.

Sidst opdateret 14.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring