Gå til indhold

Principmeddelelse slår fast, at kørsel til og fra et kursus kan være omfattet af arbejdsskadesikrings-loven

Er kørsel til og fra et kursus i arbejdsgiverens interesse og efter arbejdsgiverens anvisning, kan medarbejderen være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis kørslen er tilrettelagt på en måde, der overvejende er i arbejdsgivers interesse. Det fremgår af vores principmeddelelse 1-22, som bliver beskrevet nærmere i denne artikel.

Af fuldmægtig Tina Zunic Aleckovic

Hvornår kan en skade i forbindelse med kørsel til og fra et kursus anses som en arbejdsskade?

Hvis kørslen til et kursus anses for overvejende at være i din arbejdsgivers interesse, kan du efter en konkret vurdering være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Der kan være tale om kørsel i arbejdsgiverens interesse, hvis:

  • Arbejdsgiveren har økonomisk fordel ved samkørsel, fx ved at I er flere kolleger, der kører sammen.
  • Arbejdsgiveren har været med til at tilrettelægge/råde over kørslen.
  • Arbejdsgiveren stiller fx en bil eller en bus til rådighed for sine medarbejdere.

I principmeddelelse 1-22, kom tilskadekomne til skade under kørsel fra arbejdsstedet til en anden by på vej til et dagkursus. Tilskadekomne kørte sammen med tre kollegaer til kursusstedet.

I den konkrete sag var tilskadekomne omfattet af loven på skadestidspunktet. Begrundelsen var, at kørslen overvejende var i arbejdsgivers interesse, fordi arbejdsgiver havde bestemt, at tilskadekomne og andre medarbejder skulle køre sammen til kurset, og fordi en fravigelse herfra krævede en individuel aftale med distriktschef.

Arbejdsgiver havde desuden en økonomisk genvist ved, at tilskadekomne kørte til kurset med tre kollegaer i én bil, da arbejdsgiver hermed sparede udgifter til kørselsgodtgørelse.

Det er dog ikke et krav, at alle de ovennævnte forhold skal være opfyldt på samme tid. Du kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, selvom din arbejdsgiver ikke stiller en bil til rådighed. Du kan også være omfattet af loven, selvom din arbejdsgiver hverken har bestemt en specifik rute eller hvem, der skal køre.

Det afgørende bliver, om tilrettelæggelsen af kørslen efter en konkret vurdering kan anses for at være sket i arbejdsgivers interesse. 

Læs principmeddelelse 1-22

Principmeddelelsen relaterer sig til de tilfælde, hvor tilskadekomne ikke var mødt på arbejde, da ulykken skete, og dermed er omfattet af reglerne om befordring til og fra arbejde. 

Udgangspunkt i lovgivning for skader, der opstår i forbindelse med kørsel til og fra kursus

Hovedreglen er, at personen selv bærer risikoen for skader, der sker under transport til og fra arbejde og ikke arbejdsgiver.

Et kursus er at sidestille med et midlertidigt arbejdssted (med mindre der er tale om fx en tjenesterejse). Hvis du kommer til skade under kørslen til eller fra et kursus, vil skaden derfor som udgangspunkt ikke være en arbejdsskade.

Det skyldes, at din arbejdsgiver ikke har indflydelse på forholdene under din færden til og fra kurset. Du vil derfor umiddelbart ikke været omfattet af den sikrede personkreds i arbejdsskadesikringsloven.

Befordring til og fra fast eller midlertidig arbejdssted er ikke sikret efter loven, og skader, der opstår under sådan befordring, anerkendes ikke som arbejdsskader.

Sidst opdateret 20.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring