Gå til indhold

Artikel: Kan en skade efter vaccination anerkendes som en arbejdsskade?

Ja, det kan den. Ankestyrelsen slår i en principafgørelse fast, at en skade efter vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade. Desuden fastslår afgørelsen, at en vaccination er at sidestille med en hændelse.

Af fuldmægtig Annette Wienecke Gjøde

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, 2016. 

Skader, der skyldes en vaccination, er normalt ikke omfattet af arbejdsskadeloven.

I principafgørelse 46-15 har Ankestyrelsen dog fastslået, at en skade efter vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade.

Betingelserne er

  • at vaccinationen er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet er foregået, og
  • at der er årsagssammenhæng mellem vaccinationen og den anmeldte skade.

Vaccinationen var et krav fra arbejdsgiver

I den konkrete sag i principafgørelsen var den tilskadekomne ansat som reparatør i en teknisk afdeling på et sygehus.  Den tilskadekomne var i forbindelse med sit arbejde i kontakt med kloakslam og spildevand. Det var et krav fra arbejdsgiverens side, at denne type medarbejdere blev vaccineret.

Ankestyrelsen vurderede derfor, at den tilskadekomnes vaccination var sket som en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregik.

Imidlertid kunne styrelsen ikke anerkende skaden som en arbejdsskade, fordi den anden del af betingelsen for anerkendelse – årsagssammenhængen – ikke var tilstrækkeligt dokumenteret.

Der var altså ikke tilstrækkelig lægevidenskabelig dokumentation for årsagssammenhængen mellem vaccinationen og de neurologiske forstyrrelser i nervesystemet i begge arme, som den tilskadekomne oplevede. Havde der været det, ville det have været muligt at anerkende skaden som en arbejdsskade.

Vaccination er en hændelse

I principafgørelsen har Ankestyrelsen også fastslået, at en vaccination er at sidestille med en hændelse. Ifølge ulykkesbegrebet i arbejdsskadeloven er en hændelse kendetegnet ved, at der skal være forekommet en pludselig aktivitet.

Ankestyrelsens principafgørelse 46-15 om arbejdsskade - vaccination - følge af arbejdet eller arbejdets forhold - årsagssammenhæng

Skade efter vaccination og lov om erstatning for vaccinationsskader

Ankestyrelsen behandler også sager efter lov om erstatning for vaccinationsskader (vaccinationsskadesager).

Der skal være tale om en vaccinationsskade, der er forårsaget før den 1. januar 2004. Arbejdsskadestyrelsen er første instans for behandlingen af disse skader.

Lov om erstatning for vaccinationsskader gælder for skader efter vaccination her i landet mod en sygdom, der er omfattet af lov om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme.

Lov om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme medfører, at vaccinationsskadesager handler om skader efter

  • vaccination af børn
  • vaccination af kvinder mod røde hunde
  • vaccination af alle over 65 år mod influenza.

Erstatning bliver fastsat efter reglerne i den tidligere arbejdsskadelovgivning.

Lov om erstatning for vaccinationsskader

Sager om vaccinationsskade, der er forårsaget efter den 1. januar 2004, bliver udelukkende behandlet af Patienterstatningen og efter anden lovgivning.

Hvilken lovgivning skal anvendes?

Skaden skal behandles efter arbejdsskadeloven, hvis en skade efter vaccination kan anerkendes på grundlag af både arbejdsskadeloven og lov om erstatning for vaccinationsskader. 

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring