Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2023

Læs om vores nye principmeddelelser om sygedagpenge, beboerindskudslån, socialtilsynets kompetence, ændret praksis i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, ny undersøgelse om skånsomme skift af anbringelsessted, opmærksomhedspunkter ved anbringelse af børn og unge på særlige institutioner, og helt nye tal arbejdsskadesager.

Ny principmeddelelse: Den aktuelle opholdskommune har pligten til at udbetale sygedagpenge, når borgeren er flyttet

Ankestyrelsen offentliggjorde i december 2022 principmeddelelse 51-22, som handler om flytning i sygedagpengesager, og som tilsidesætter en praksis, der har været beskrevet i sygedagpengevejledningen i mange år. Denne artikel beskriver principmeddelelsen og vejleder i forhold til nogle centrale spørgsmål, som flytning i sygedagpengesager kan rejse.  

Læs hele artiklen:  Ny principmeddelelse: Den aktuelle opholdskommune har pligten til at udbetale sygedagpenge, når borgeren er flyttet

Ny principmeddelelse: Kommunen har pligt til at yde lån til beboerindskudslån, og må ikke stille krav om solidarisk hæftelse for husstandsmedlemmer 

Kommunen har efter lov om individuel boligstøtte pligt til at yde lån til betaling af beboerindskud, når bolig- og indkomstbetingelserne er opfyldte. I en ny principmeddelelse fastslår Ankestyrelsen, at bestemmelsen om, at der kan gives afslag, hvis ansøger har uafviklet gæld vedrørende et tidligere beboerindskudslån, kun kan bruges, når det er ansøgers egen gæld og ikke et husstandsmedlems gæld. Pligtlån kan ikke betinges af, at husstandsmedlemmer skal medansøge om lånet eller i øvrigt hæfte solidarisk. 

Læs hele artiklen: Ny principmeddelelse: Kommunen har pligt til at yde lån til beboerindskudslån, og må ikke stille krav om solidarisk hæftelse for husstandsmedlemmer 

 

Opmærksomhedspunkter ved anbringelse af børn og unge på særlige institutioner

Reglerne om særlige institutioner i serviceloven er komplicerede. Hvornår er betingelserne for en anbringelse på en særlig institution opfyldt, og hvem har kompetencen til at træffe de forskellige afgørelser? De og andre emner vil vi komme ind på i denne artikel om anbringelser på særlige institutioner.

Læs hele artiklen: Opmærksomhedspunkter ved anbringelse af børn og unge på særlige institutioner

 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrer praksis i forhold til løst ansattes ret til dagpengegodtgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i februar 2023 ændret praksis for, hvornår en løst ansat – fx en tilkaldevikar - kan anses for ophørt i et arbejde. Udvalget har set nærmere på praksis, da den tidligere praksis var i strid med reglerne. Ankestyrelsen beskriver i denne artikel Beskæftigelsesudvalgets nye praksis for, hvornår et ansættelsesforhold anses for ophørt, når et medlem af en a-kasse er løst ansat.

Læs hele artiklen: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrer praksis i forhold til løst ansattes ret til dagpengegodtgørelse

 

Ny undersøgelse: Tid, koordinering og fastholdelse af relationer er vigtigt, når et barn eller ung skal skifte anbringelsessted

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan fire kommuner arbejder med at sikre, at et skift af anbringelsessted foregår så skånsomt som muligt. Undersøgelsen viser, at tid til planlægning af skiftet, inddragelse af netværket, individuel tilrettelæggelse af inddragelsen af barnet og kontinuitet i barnets relationer er vigtige forudsætninger for et skånsomt skift. Men undersøgelsen viser også, at kommunerne oplever en række forhold, som kan gøre det svært at understøtte et skånsomt skift.

Læs hele artiklen: Ny undersøgelse: Tid, koordinering og fastholdelse af relationer er vigtigt, når et barn eller ung skal skifte anbringelsessted

 

Nye tal om arbejdsskadesager: Tilskadekomne klager i de fleste sager, men klager fra forsikringsselskaber fører oftest til omgørelse

Ankestyrelsen har for nylig holdt et årsmøde-webinar på arbejdsskadeområdet, hvor vi for første gang delte statistikker om, hvem der klager i en arbejdsskadesag, og hvad resultatet af klagesagen er. Det kan du læse nærmere om her.

Læs hele artiklen: Nye tal om arbejdsskadesager: Tilskadekomne klager i de fleste sager, men klager fra forsikringsselskaber fører oftest til omgørelse

 

Principmeddelelse fastlægger socialtilsynets kompetence i forhold til overholdelse af regler om tv-overvågning

Ankestyrelsen har ophævet socialtilsynets påbud om, at reglerne om magtanvendelse skal efterleves i forbindelse med tv-overvågning. Det har vi gjort, fordi det ligger uden for socialtilsynets kompetence at påse regler om tv-overvågning, der ikke handler om obligatorisk tv-overvågning i voksenansvarsloven. I artiklen gennemgår vi principmeddelelse 4-22. Vi forklarer også, hvorfor vores afgørelser ikke betyder, at vi har godkendt tv-overvågning, da vi er blevet opmærksomme på, at principmeddelelsen kan opfattes sådan.

Læs hele artiklen: Principmeddelelse fastlægger socialtilsynets kompetence i forhold til overholdelse af regler om tv-overvågning

Sidst opdateret 04.05.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring