Gå til indhold

Behandling foretaget af autoriseret osteopat kan dækkes efter arbejdsskadeloven

Hvis behandling hos en osteopat er nødvendig som følge af en anerkendt arbejdsskade, kan udgiften dækkes efter arbejdsskadesikringsloven, hvis behandlingen er udført af en autoriseret osteopat.

 Af specialkonsulent Per Vesten Pedersen 

Ankestyrelsen tiltræder Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis

Osteopati er en behandlingsform, hvor osteopaten alene bruger sine hænder til en manuel behandling af dysfunktioner og symptomer i kroppen. 

Ankestyrelsen har i en konkret sag i marts 2022 haft mulighed for at behandle spørgsmålet om retten til dækning af udgifter til osteopat efter arbejdsskadesikringsloven, og i den forbindelse tage stilling til den praksis for dækning, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har haft siden december 2019. 

Vi er enige med Arbejdsmarkeds Erhvervssikring i, at udgifter til behandlinger ved osteopat kan dækkes efter arbejdsskadesikringsloven, når: 

  • Behandlingen ved osteopati er nødvendig for at opnå bedst mulig helbredelse for skadens følger, og
  • behandlingen er foretaget af en autoriseret osteopat. 

Nødvendig behandling for at opnå bedst mulig helbredelse

Det er et krav, at behandlingen er nødvendig for at opnå bedst mulig helbredelse af arbejdsskadens følger. Det vil sige, at der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og behandlingen. 

Jo længere tid der er gået fra, at arbejdsskaden er opstået og til behandlingen er begyndt, desto større krav stiller vi til dokumentation for årsagssammenhæng mellem skaden og behandlingens nødvendighed. 

Det vil normalt betyde, at behandlingen skal være lægeligt indikeret – det vil sige, at en læge finder grundlag/belæg for, at en behandling er nødvendig for helbredelse af den konkrete skadetype. Det vil vi som udgangspunkt bede en af Ankestyrelsens lægekonsulenter om at vurdere. I den vurdering er det ikke et krav, at den tilskadekomne rent faktisk har fået det bedre eller er blevet rask af behandlingen.

Det afgørende er, om det ud fra sagens oplysninger var sandsynligt, at behandlingerne efter en lægefaglig vurdering kunne hjælpe til at opnå bedst mulig helbredelse, eller om der modsat var tale om behandling, som alene ville have en midlertidig, lindrende effekt, der i så fald ikke bliver dækket af loven. 

Autoriseret osteopat

Arbejdsskadeloven stiller ikke krav til hvilken type behandling, der skal være tale om, for at den kan dækkes efter loven. Det altovervejende udgangspunkt er, at behandlingen skal være tilskudsberettiget efter sundhedsloven. Årsagen er, at der dermed er sket en form for offentlig godkendelse af behandlingsformen. 

Behandlinger ved osteopat er ikke tilskudsberettiget efter sundhedsloven og er derfor et eksempel på en ikke tilskudsberettiget behandlingsform, som undtagelsesvis bliver dækket. Men det kræver, at det er en autoriseret osteopat, som har udført behandlingen. 

Vi sidestiller autoriserede osteopaters behandlinger med de behandlinger, som fysioterapeuter udfører i forhold til dækning efter arbejdsskadesikringsloven, når det handler om retten til dækning af udgifter inden for arbejdsskadesikringsloven. 

En autorisation er et bevis for retten til at arbejde som autoriseret sundhedsperson og anvende en bestemt titel. En autorisation bliver udstedt, når man har gennemført sin uddannelse. 

Osteopater har siden 2018 kunnet opnå autorisation på linje med læger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter m.fl. og derved anvende en bestemt titel. 

Det er autorisationsloven, som regulerer hvem der kan opnå autorisation. Lovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med fare eller særlig fare for patienter.

Hvordan finder du ud af, om en osteopat er autoriseret?

Du skal være opmærksom på, at det frem til den 30. juni 2023 fortsat er muligt for visse behandlere at bruge titlen osteopat uden at være autoriseret. 

Du kan søge i Autorisationsregistret (link Søg i autorisationsregistret - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk) om en osteopat har autorisation eller ej. 

Sidst opdateret 20.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring