Gå til indhold

Med ny principmeddelelse er praksis fastlagt for størstedelen af sager om midlertidige afbrydelser af hjælp og ophør af hjælp

Det kan være en udfordring for kommunerne at beregne hjælp til forsørgelse i måneden forud for en midlertidig afbrydelse eller et ophør af hjælp på grund af udlandsophold eller varetægtsfængsling/afsoning. Med Ankestyrelsens nye principmeddelelse 23-21 er det nu fastlagt, hvordan kommunerne skal foretage de beregninger. I artiklen beskriver vi den nye principmeddelelse nærmere og giver eksempler på beregninger af hjælp til forsørgelse i forskellige situationer.

Af fuldmægtig Mette Jønsson

Problemstillingen, der behandles i principmeddelelse 23-21, opstår, hvis modtageren af hjælpen enten ikke har et forsørgelsesbehov i en del af den måned, som hjælpen er beregnet til at dække, og/eller hvis vedkommende ikke opfylder betingelserne for at modtage hjælp i en del af den måned, som hjælpen er beregnet til at dække.

Det kan fx være tilfældet, hvis modtageren af hjælpen fængsles og dermed er forsørget af Kriminalforsorgen i en del af den måned, som hjælpen er beregnet til at dække. Det kan også være tilfældet, hvis modtageren rejser til udlandet i løbet af den måned, som hjælpen er beregnet til at dække, og dermed ikke opfylder betingelsen om ophold i Danmark.

Ankestyrelsens principmeddelelse 23-21 beskriver, hvordan kommunerne skal beregne og udbetale hjælp til forsørgelse til en borger i måneden forud for en midlertidig afbrydelse eller et ophør af hjælpen på grund af et udlandsophold eller varetægtsfængsling/afsoning.

Med tilføjelsen af principmeddelelse 23-21 er der nu principmeddelelser, der dækker størstedelen af beregningssituationerne ved midlertidige afbrydelser af hjælp og ophør af hjælp. De øvrige principmeddelelser er:

  • A-31-04 om ophør af hjælp ved overgang til SU
  • 188-11 om ophør på grund af udlandsophold
  • 174-12 om midlertidige afbrydelser på grund af udlandsophold.

Retten til hjælp til forsørgelse efter aktivloven er betinget af, at:

  • borger har været ude for en social begivenhed, og
  • borger derfor ikke kan forsørge sig selv, og
  • borgers forsørgelsesbehov ikke kan dækkes af andre ydelser.

Derudover er det en betingelse for at få udbetalt hjælp efter aktivloven, at modtageren af hjælpen opfylder betingelserne for at modtage hjælp på udbetalingstidspunktet, herunder at borgeren har et forsørgelsesbehov og opholder sig i Danmark.

Hjælp til forsørgelse udbetales månedsvis bagud og skal dække forsørgelsen i den efterfølgende måned. Det betyder, at hjælp for fx perioden fra den 1. juli til den 31. juli udbetales ved udgangen af juli og skal dække borgerens forsørgelse i august.

Principmeddelelse 23-21 fastslår, at det ikke har betydning for beregningen og udbetalingen af hjælp for en måned, hvis borgeren i en del af den efterfølgende måned, som hjælpen er beregnet til at dække, ikke har et forsørgelsesbehov pga. varetægtsfængsling/indsættelse til afsoning. Det har heller ikke betydning, hvis borgeren ikke opfylder betingelsen om ophold her i landet i en del af den måned, som hjælpen er beregnet til at dække.

Principmeddelelsen fastslår også, at det ikke har betydning for beregningen og udbetaling af hjælp, om der er tale om en midlertidig afbrydelse eller et ophør af hjælpen i den efterfølgende måned. Det afgørende er, om borger opfylder betingelserne for at modtage hjælp på udbetalingstidspunktet i den måned, hjælpen udbetales for, og om borgeren har et forsørgelsesbehov/opfylder betingelsen om ophold her i landet i en del af den måned, som hjælpen er beregnet til at dække.

Vi har samlet nogle eksempler på, hvordan du skal beregne hjælp til forsørgelse i måneden forud for en midlertidig afbrydelse eller et ophør af hjælp på grund af udlandsophold eller varetægtsfængsling/afsoning.

Læs eksemplerne her

Læs handicaptilgængelig version af eksemplerne

Sidst opdateret 06.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring