Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2022

læs om, hvornår erstatning i en arbejdsskadesag skal betales tilbage, ny principmeddelelse om skade ved færden på arbejdsstedet, undersøgelser af overgangen til voksenlivet på handicapområdet og kommunernes brug af samarbejdspartnere i sager æresrelateret konflikt og negativ social kontrol, samt at Ankestyrelsen har omgjort færre sager i 2021.

Hvornår skal man betale erstatning tilbage i en arbejdsskadesag

Der kan være situationer, hvor en borger, der har modtaget erstatning for en arbejdsskade, skal betale erstatningen tilbage, fordi borgeren ikke har ret til den. Hvornår det er tilfældet, har man fastsat rammer for med arbejdsskadesikringslovens § 40 a. Reglen blev indsat i loven i 2009, men det er først i de senere år, at den for alvor er blevet brugt. Der er nu en del praksis fra både domstolene og Ankestyrelsen. I denne artikel gennemgår vi praksis på området med eksempler på sager og afgørelser fra domstolene.

Læs hele artiklen: Hvornår skal man betale en erstatning tilbage i en arbejdsskadesag?


Er en skade sket på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdstids begyndelse og afslutning, er den som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Færden på arbejdsstedet er som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Ankestyrelsen har i en ny principmeddelelse taget stilling til retstilstanden i grænsetilfælde, hvor en skade sker på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdstids begyndelse og afslutning, og hvor skadesårsagen hverken kan kategoriseres som direkte privat eller direkte arbejdsrelateret.

Læs hele artiklen: Er en skade sket på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdstids begyndelse og afslutning, er den som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven

 

Ny undersøgelse: Overgangen til voksenlivet på handicapområdet kræver koordinering og kan være svær at håndtere

Når unge med handicap, der har fået støtte efter servicelovens børnebestemmelser, fylder 18 år, overgår de til andre bestemmelser i serviceloven. Det kan være en udfordrende proces for de unge og deres forældre, fordi støttemulighederne ændrer sig. En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser blandt andet, at det derfor er vigtigt, at overgangen koordineres og forberedes i god tid inden, den unge fylder 18 år.

Læs hele artiklen: Ny undersøgelse: Overgangen til voksenlivet på handicapområdet kræver koordinering og kan være svær at håndtere

 

Inddragelsen af samarbejdspartnere styrker sagsbehandlingen i sager om æresrelateret konflikt og negativ social kontrol

Kommunale sager, hvor børn eller voksne oplever æresrelateret konflikt og bliver udsat for negativ social kontrol kan være komplekse og svære at håndtere for rådgiverne i kommunerne. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har bedt Ankestyrelsen undersøge, hvordan samarbejdspartnere kan understøtte kommunernes arbejde i denne type sager. Undersøgelsen om kommuners oplevelser med samarbejdspartnere viser, at samarbejdspartnere er en styrke for sagsbehandlingen, fordi de bidrager til sparring, flere perspektiver og tryghed for den ansvarlige rådgiver.

Læs hele artiklen: Inddragelsen af samarbejdspartnere styrker sagsbehandlingen i sager om æresrelateret konflikt og negativ social kontrol

 

Færre omgjorte sager i 2021

I 2021 afgjorde Ankestyrelsen ca. 50.000 sager, og på de fleste sagsområder omgjorde vi færre sager end i 2019. Det kan du læse mere om i Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen og Ankestyrelsens statistik over formelle sagsbehandlingsfejl i 2021.

Læs hele artiklen: Færre omgjorte sager i 2021

Sidst opdateret 19.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring