Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, juni 2022

Læs om, hvordan beløb overført til borgers konto skal betragtes i forhold til forsørgelse efter aktivloven, kørsel til og fra kursus kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, Børnebarometret 2020-2022, opmærksomhedspunkter ved fritvalgsordningen, ny praksisundersøgelse om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og en ny undersøgelse om kommunernes tilbud af efterværn.

Sådan skal beløb overført til en borgers konto betragtes i forhold til reglerne om hjælp til forsørgelse efter aktivloven

Mobilepay og adgang til netbank via mobiltelefon betyder, at langt de fleste transaktioner til og fra en borgers konto nu næsten udelukkende sker elektronisk. Det kan være en udfordring for sagsbehandleren at vurdere, om beløb, der bliver overført til en borgers konto, skal behandles som en formue eller som en indtægt, og om en overførsel har betydning for retten til hjælp til forsørgelse - især i tilfælde, hvor en borger modtager mange overførsler til sin konto. Vi har lavet en vejledning med eksempler, som kan hjælpe til at nå det rigtige resultat.

Læs hele artiklen: Sådan skal beløb overført til en borgers konto betragtes i forhold til reglerne om hjælp til forsørgelse efter aktivloven

Principmeddelelse slår fast, at kørsel til og fra et kursus kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Er kørsel til og fra et kursus i arbejdsgiverens interesse og efter arbejdsgiverens anvisning, kan medarbejderen være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis kørslen er tilrettelagt på en måde, der overvejende er i arbejdsgivers interesse. Det fremgår af vores principmeddelelse 1-22, som bliver beskrevet nærmere i denne artikel.

Læs hele artiklen: Principmeddelelse slår fast, at kørsel til og fra et kursus kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Børnesagsbarometret 2020-2022 -  et samlet overblik over kommunernes sagsbehandling på børneområdet 

Børnesagsbarometret er en årlig undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Vi har nu offentliggjort den tredje årsrapport om Børnesagsbarometret og har i løbet af tre år gennemgået sager fra alle landets kommuner.

Læs hele artiklen: Børnesagsbarometret 2020-2022 -  et samlet overblik over kommunernes sagsbehandling på børneområdet


Det skal kommunerne være opmærksom på ved fritvalgsordningen

I Ankestyrelsen oplever vi et stigende antal klagesager og generelle henvendelser fra kommuner, som handler om frit valg af hjælpemidler efter servicelovens § 112. Formålet med denne artikel er at belyse nogle af de problemstillinger, som vi oftest møder. Vi kommer ind på forskellige emner bl.a. undtagelser fra det frie leverandørvalg, beregningen af frivalgsbeløbet samt omfanget af vejledningsforpligtelsen i forbindelse med frit leverandørvalg.

Læs hele artiklen: Det skal kommunerne være opmærksom ved fritvalgsordningen


Ny praksisundersøgelse: Kommunerne har udfordringer med at udmåle dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste. Undersøgelsen viser blandt andet, at det kan være uklart for kommunerne, hvilke konkrete forhold der skal inddrages ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste.

Læs hele artiklen: Ny praksisundersøgelse: Kommunerne har udfordringer med at udmåle dækning af tabt arbejdsfortjeneste


Ny undersøgelse viser, at det er vanskeligt for kommunerne at vurdere, hvilke unge der skal tilbydes efterværn

Efterværn har til formål at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet, så de - på lige fod med andre unge - får en selvstændig voksentilværelse. I en ny undersøgelse fortæller rådgivere i flere kommuner, at det er vanskeligt at vurdere, hvilke unge der er i målgruppen for efterværn. Der kan derfor være stor variation fra kommune til kommune i forhold til, hvilke unge der bliver tilbudt en efterværnsindsats, og hvornår en kommune vælger at afslutte efterværnet.

Læs hele artiklen: Ny undersøgelse viser, at det er vanskeligt for kommunerne at vurdere, hvilke unge der skal tilbydes efterværn

Sidst opdateret 21.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring