Gå til indhold

Sådan skal beløb overført til en borgers konto betragtes i forhold til reglerne om hjælp til forsørgelse efter aktivloven

Mobilepay og adgang til netbank via mobiltelefon betyder, at langt de fleste transaktioner til og fra en borgers konto nu næsten udelukkende sker elektronisk. Det kan være en udfordring for sagsbehandleren at vurdere, om beløb, der bliver overført til en borgers konto, skal behandles som en formue eller som en indtægt, og om en overførsel har betydning for retten til hjælp til forsørgelse - især i tilfælde, hvor en borger modtager mange overførsler til sin konto. Vi har lavet en vejledning med eksempler, som kan hjælpe til at nå det rigtige resultat.

Af fuldmægtig Mette Jønsson

Ankestyrelsens principmeddelelse 104-16 beskriver praksis for, om beløb, der bliver overført til en borgers konto, skal betragtes som formue eller som indtægter i forhold til reglerne om hjælp til forsørgelse efter aktivloven.

Siden principafgørelse 104-16 blev offentliggjort i 2016, er mobilepay og adgang til netbank via mobiltelefon blevet endnu mere udbredt. Det betyder, at langt de fleste økonomiske transaktioner, som tidligere blev foretaget kontant, nu foregår elektronisk. Indtægter ved virksomhed sker også ofte via mobilepay. Det kan give udfordringer i forhold til, hvordan du skal oplyse en sag og i forhold til, hvordan du konkret skal vurdere en overførsel til en borgers konto.

I vejledningen beskriver vi de gældende regler og praksis på området. Vi beskriver også, hvordan man skal oplyse en sag og muligheden for at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Derudover kommer vi ind på problemstillinger, som man skal være særlig opmærksom på og hvilke kriterier, man kan inddrage i vurderingen af, om overførsler til en borgers konto skal betragtes som formue eller som indtægter.

Hent vejledningen

Sidst opdateret 16.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring