Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2022

Læs om vores nye principmeddelelser 16-22, 23-20 og 40-22 på henholdsvis børne- og arbejdsskadeområdet. Du kan også læse om Løsarbejderens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, blive klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger og endelig læse om Ankestyrelsens fortsatte fokus på kommunernes sagsbehandlingstid på bilstøtteområdet.

Ny principmeddelelse: Forældrekompetenceundersøgelser skal udarbejdes af autoriserede psykologer

Ankestyrelsens nye principmeddelelse 16-22 fastslår, at når kommunen iværksætter en forældrekompetenceundersøgelse, skal alle dele af undersøgelsen foretages af en psykolog, der er autoriseret.

Læs hele artiklen: Ny principmeddelelse: Forældrekompetenceundersøgelser skal udarbejdes af autoriserede psykologer

 

Principmeddelelse fastlægger praksis for afbrydelse af brev-, mail- og telefonforbindelse mellem anbragte børn og unge og deres forældre eller netværk

Anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, men børn og unge-udvalget kan af hensyn til barnet eller den unge afbryde forbindelsen for en periode. Der har i kommunerne og børn og unge-udvalgene været usikkerhed om rækkevidden af hjemlen til afbrydelsen. Ankestyrelsen har fastlagt praksis i en principmeddelelse 23-20, som bliver beskrevet i denne artikel.

Læs hele artiklen: Principmeddelelse fastlægger praksis for afbrydelse af brev-, mail- og telefonforbindelse mellem anbragte børn og unge og deres forældre eller netværk

Ny principmeddelelse beskriver arbejdsgivers ansvar, når en skade opstår under hjemmearbejde

I takt med udbredelsen af hjemmearbejde ser Ankestyrelsen flere arbejdsskadesager, som handler om, hvornår man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemmefra. I artiklen beskriver vi den nye principmeddelelse 40-22, som handler om skader, der er opstået, mens tilskadekomne er i færd med at udføre sit arbejdet hjemmefra.

Læs hele artiklen: Ny principmeddelelse beskriver arbejdsgivers ansvar, når en skade opstår under hjemmearbejde

Løsarbejderens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren

Ankestyrelsen har i november 2022 fået flere henvendelser om retten til sygedagpenge fra en arbejdsgiver, når en sygemeldt er ansat som løsarbejder. Henvendelserne viser, at der er forskellige opfattelser af, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at en arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale sygedagpenge. Ankestyrelsen ønsker med denne artikel at beskrive vores praksis.

Læs hele artiklen: Løsarbejderens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren

Bliv klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger

Førsteinstansen fx kommunen skal sørge for at genetablere borgerens hjælp, når Ankestyrelsen har hjemvist en afgørelse.  I artiklen fortæller vi nærmere om, hvordan en førsteinstans skal forholde sig til en borgers hjælp, indtil den har truffet en ny afgørelse om borgerens hjælp.  Du kan også læse, at vi fremover mere præcist vil skrive i de konkrete afgørelser, hvad retsvirkningerne af en hjemvisning er.

Læs hele artiklen: Bliv klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger


Fortsat fokus på kommunernes sagsbehandlingstid på bilstøtteområdet

Ankestyrelsen udgav i 2017 en best practice-undersøgelse med gode råd til sagsbehandlingen på bilstøtteområdet. Social- og Ældreministeriet har bedt Ankestyrelsen om at sikre sig, at de gode råd fra undersøgelsen igen bliver kommunikeret bredt ud til kommunerne, fordi der fortsat er lang sagsbehandlingstid på bilområdet i nogle kommuner.

Læs hele artiklen: Fortsat fokus på kommunernes sagsbehandlingstid på bilstøtteområdet

Sidst opdateret 15.12.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring