Gå til indhold

Artikel: Mulighed for at blive længere hos plejefamilien

Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse, så 18-årig kunne blive hos sin plejefamilie.

Af kontorchef Hannah Brandt

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, juni 2015.

Siden 1. januar 2014 har der været mulighed for, at kommunen kan lade unge mellem 18 og 23 år blive i deres plejefamilie. Det hedder opretholdt anbringelse og kræver blandt andet, at den unge har en ”betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”

I vores principafgørelse ændrede vi kommunens afgørelse om ikke at lade den unge blive i plejefamilien.

Opretholdt anbringelse eller voksenregler

Nogle unge har så store problemer, at de ikke har udsigt til at få en selvstændig voksentilværelse. De skal måske på sigt bo i et tilbud efter servicelovens § 107 eller § 108.

Disse unge skulle før den 1. januar 2014 overgå til voksenreglerne, når de fyldte 18 år. Det betød blandt andet, at en ung ikke kunne blive i den plejefamilie, hvor han/hun måske er vokset op.

Med servicelovens § 76 a er der åbnet mulighed for, at den unge kan blive i sin plejefamilie, indtil han/hun er 23 år. Formålet med den opretholdte anbringelse er at sikre en god overgang til voksenlivet. Fokus skal være på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.

Ung med mange udfordringer

Principafgørelsen handler om en ung, der ad to omgange fik afslag af kommunen på at blive i sin plejefamilie.

I den første afgørelse gav kommunen afslag efter § 76, idet man vurderede, at den unge var så dårligt fungerende, at vedkommende ikke kunne få en selvstændig voksentilværelse.

Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen, for at kommunen skulle tage stilling til muligheden for opretholdt anbringelse efter § 76 a.

Kommunen gav herefter afslag efter § 76 a, idet man vurderede, at den unges funktionsevne ikke var betydelig og varigt nedsat. Man lagde vægt på, at der havde været en vis udvikling hos den unge i perioden efter kommunens første afgørelse.

Ankestyrelsen fandt, at de forhold ikke ændrede på, at den unge havde en betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Derfor ændrede Ankestyrelsen kommunens afgørelse, så den unge kunne blive i den plejefamilie, hvor vedkommende var vokset op.

I afgørelsen lagde vi vægt på, at den unge var alkoholskadet i fosterstadiet samt led af OCD og multiallergi. Vedkommende var præget af umodenhed og svag udvikling, havde generelle indlæringsvanskeligheder og havde nået sit maksimale, kognitive funktionsniveau. Den unge havde desuden en række følelsesmæssige og sociale udfordringer, og havde i begrænset omfang udviklet nogle færdigheder i forhold til at tage bussen og ordne sit vasketøj.

Ankestyrelsens principafgørelse 10-15 om opretholdt anbringelse – personkreds

Servicelovens § 76 a om opretholdt anbringelse trådte i kraft den 1. januar 2014. Bestemmelsen er tænkt som et supplement til § 76, der handler om efterværn til unge mellem 18 og 23 år.

I principafgørelse 10-15 tager vi stilling til personkredsen, der er omfattet af § 76a, altså hvilke unge, der kan tilbydes opretholdt anbringelse.

Personkredsen for opretholdt anbringelse er unge, som har en ”betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”

Det betyder, at der ikke må være tale om forbigående problemer. Den opretholdte anbringelse i plejefamilien skal desuden være af væsentlig betydning for den unges behov for støtte, og den unge skal være indforstået med støtten.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring