Gå til indhold

Artikel: Juridisk hotline – nu endnu mere brugbar

Siden maj 2015 har sagsbehandlere i kommunerne kunne bruge en ny version af juridisk hotline. Den giver meget bedre søgemuligheder og viser langt flere svar online.

Af fuldmægtig Søren Lauritsen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, oktober 2015. 

Ankestyrelsens opgave er blandt andet at vejlede, så flest mulige afgørelser bliver korrekte i første led i kommunerne. Juridisk hotline er en af måderne, hvorpå vi løfter denne vejledningsopgave.

Det har vi gjort siden marts 2012, hvor Ankestyrelsen har tilbudt skriftlig juridisk vejledning via juridisk hotline. Og i foråret 2015 er den tekniske løsning blevet væsentligt forbedret.

Den nye juridiske hotline giver således meget bedre søgemuligheder for kommunernes sagsbehandlere. Den forenkler teknikken for Ankestyrelsens sagsbehandlere. Og den giver mulighed for at dele langt flere svar.

Dobbelt så mange online-svar

Er beboerindskudslån betinget af, at ansøger ikke har kunnet spare op?  Og kan pårørende være leverandør af hjemmehjælp? Svaret finder du i den juridiske hotline sammen med svarene på cirka 700 andre spørgsmål.

De 700 online-svar er mere end en fordobling i forhold til de 300 svar, vi havde offentliggjort i slutningen af 2014, hvor juridisk hotline havde fungeret i næsten to år. Og tendensen fortsætter.

Spørgelysten er stor og stigende. I 2014 var der cirka 2.700 spørgsmål til juridisk hotline, og det er dobbelt så mange som året før. Faktisk er der så mange spørgsmål, at ordningen i maj 2014 blev justeret, så ikke alle typer af spørgsmål bliver besvaret i hotlinen. Langt størsteparten af spørgsmålene bliver dog besvaret, og det er altid muligt at kontakte Ankestyrelsens almindelige vagtordning.

Juridisk hotline er en systematisering af det tilbud, vi hele tiden har haft om, at sagsbehandlere kan skrive eller ringe til Ankestyrelsen.

Lettere at svare, offentliggøre og dele

Det allerhurtigste for sagsbehandlerne er jo, hvis spørgsmålet allerede er blevet stillet, besvaret og offentliggjort. Og det er blandt andet for at kunne offentliggøre flere svar, at juridisk hotline i sommer fik en ny database til de mange svar. Samtidig blev det lettere at søge i svarene og hurtigere for Ankestyrelsens jurister at offentliggøre svar.

Og efter den nye database og den nye tekniske løsning er kommet til, stiger antallet af offentliggjorte svar støt. Tidligere var der tekniske hindringer for at offentliggøre mange svar, så det var kun en mindre del, der blev delt på ast.dk.

Nu er det både lettere at

  • svare
  • offentliggøre
  • dele.

Måske ligger svaret der allerede

Svarene er inddelt i 16 emner, og for at komme til spørgemuligheden skal sagsbehandleren klikke sig igennem et emne og se, om svaret allerede findes. Ikke sjældent har sagsbehandlere i de forskellige kommuner de samme tvivlspørgsmål, og det sparer tid for alle, hvis sagsbehandleren kan få hjælp af et svar, der allerede findes i databasen.

Samtidig er det blevet meget lettere at søge efter et emne eller et lovområde, idet juridisk hotline har fået en specialtilpasset søgemulighed. Har en sagsbehandler søgt på et emne, kommer spørgemuligheden også frem.

Vejledende svar

Svarene fra juridisk hotline er vejledende. De er altså ikke som principafgørelserne en retskilde, som kommunerne skal følge. Omvendt er svarene givet af Ankestyrelsens sagsbehandlere, der har stor erfaring med områderne. I svarene kan der være henvisninger til retskilder – for eksempel p-afgørelser – der er bindende for kommunerne.

Men det er stadig kommunerne, der har ansvaret for de afgørelser, der træffes.

De lovområder, som spørgsmålene drejer sig om, er navnlig

  • serviceloven
  • aktivloven
  • sygedagpengeloven
  • beskæftigelsesindsatsloven
  • retssikkerhedsloven
  • lov om social pension.

Det er serviceloven, der spørges mest til, men også beskæftigelsesområdet – særligt kontanthjælpsområdet – er noget, der bliver spurgt meget om.

NB Juridisk Hotline er lukket pr. 1.1.2020

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring