Gå til indhold

Artikel: Ankestyrelsens jurister møder nu i retssager på børneområdet

Hidtil har Kammeradvokaten forberedt og ført børnesager i retten på Ankestyrelsens vegne. Men nu er vi ved at hjemtage retssagsbehandlingen af en del af børnesagerne.

Af souschef Marie-Louise Linneballe Hansen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, november 2015.

I år er Ankestyrelsen begyndt at møde i retten og repræsentere Ankestyrelsen i visse sager om børn og unge under 18 år.

Det er sager, hvor vi har truffet en afgørelse om anbringelse uden samtykke eller andre foranstaltninger uden samtykke over for et barn eller en ung under 18 år.

I disse sager gælder en særlig adgang for parten eller parterne til at få prøvet Ankestyrelsens afgørelse ved byretten.

Hidtil - når parten eller parterne har ønsket at få prøvet Ankestyrelsens afgørelse ved retten – har Kammeradvokaten ført sagen på Ankestyrelsens vegne. Fra i år hjemtager vi en del af disse sager. Det betyder, at Ankestyrelsens egne juridiske medarbejdere selv vil forberede og stå for at hovedforhandle en del af disse sager ved byretten.

Målet er over 90 procent

I alt er der over 600 sager på børneområdet, der hvert år bliver indbragt for byretten.

Det er planen, at rettergangsfuldmægtigene fra Ankestyrelsen i 2015 skal forberede og møde i cirka 200 byretssager.

I løbet af 2016 vil flere rettergangsfuldmægtige blive oplært i takt med, at vi hjemtager flere af retssagerne på området. Målet er at hjemtage over 90 procent af byretssagerne på området henover de næste år.

Der er tale om en fagligt meget udfordrende og spændende opgave. De første erfaringer med selv at føre retssagerne har været meget positive, og rettergangsfuldmægtigene er blevet godt modtaget af både parterne, advokaterne og byretterne.

Der er også en række administrative opgaver forbundet med retssagshåndteringen. De administrative medarbejdere i styrelsen har således en nøgleposition i det daglige samarbejde med retterne og advokaterne om forberedelse af sagerne til hovedforhandlingen i retten. Derfor arbejder vi også målrettet på at få de administrative arbejdsgange og processer gjort så effektive og smidige som muligt.

Rettergangsfuldmægtige

Mange jurister har en ambition om på et tidspunkt at få lov for at bringe deres faglighed i spil ved at prøve kræfter med at føre en retssag og procedere i retten.

For jurister ansat i Ankestyrelsen har det tidligere krævet et egentlig jobskifte eller en udstationering ved et advokatkontor. Men med hjemtagelsen af børnesagerne er det altså blevet en mulighed.

De medarbejdere, der nu møder i retten, er sagsbehandlere på børneområdet fra vores to børnekontorer i henholdsvis Aalborg og i København.

De møder i retten som såkaldte rettergangsfuldmægtige på Ankestyrelsens egne vegne og dermed ikke som advokater. Det betyder også, at de varetager denne nye opgave sideløbende med deres øvrige opgaver i kontorerne.

Gradvis hjemtagelse af retssagerne

Hjemtagelsen af retssagerne på børneområdet foregår gradvist, og målet er som nævnt, at Ankestyrelsen selv fører over 90 % af retssagerne på området.

Vi er meget bevidst om sagernes særlige betydning for sagens parter. Der er tale om meget indgribende sager og afgørelser. Derfor er der et naturligt stort fokus på vores hjemtagelse af retssagerne på børneområdet – både internt og eksternt.

Faglig kvalitet

Omdrejningspunktet i vores forberedelser af hjemtagelsen har været at sikre en fortsat høj faglig kvalitet og ensartethed ved løsning af sagerne på tværs af retskredse og landsdele til gavn for borgernes retssikkerhed.

Som led i det foregår arbejdet også i tæt samarbejde og dialog med Kammeradvokaten, som hidtil har ført og i en periode fremover fortsat vil føre nogle af sagerne på vores vegne.

Ved fremover at tilrettelægge og selv møde i retten, vil Ankestyrelsen kunne skabe en bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingen og den efterfølgende retssagsbehandling.

Vi sikrer, at det er jurister, der har dyb indsigt i den pågældende sag, som repræsenterer Ankestyrelsen ved retterne.

Vi udnytter endvidere den viden og de erfaringer, vi får fra retssagsbehandlingen til at styrke kvaliteten i den daglige sagsbehandling.

Vi forventer også, at de nye faglige muligheder kan være med til at rekruttere og fastholde højt kvalificerede og dygtige medarbejdere.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring