Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 november 2015

Læs om civilstand ved ønske om giftemål, ny praksis om børnebidrag, gebyr for ansøgning om børnebidrag, SU-ankenævn og rettergangsfuldmægtige.

Kommunen skal undersøge civilstand ved ønske om giftemål

Det er vigtigt, at kommunen undersøger parternes civilstand, når kommunen skal undersøge, om to personer opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Det skyldes ikke mindst, at et bigamisk ægteskab er ulovligt i Danmark, og at den, der indgår et ægteskab og som i forvejen er gift, kan straffes med fængsel.

Læs hele artiklen "Kommunen skal undersøge civilstand ved ønske om giftemål"

Ankestyrelsen ændrer praksis: Børnebidrag skal kun medregnes, hvis det betales

Det har hidtil været praksis, at udgiften til et børnebidrag er blevet medregnet, når en borgers rådighedsbeløb skulle beregnes – uanset om beløbet blev betalt eller ej. Den praksis ændrer en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Læs hele artiklen "Ankestyrelsen ændrer praksis: Børnebidrag skal kun medregnes, hvis det betales"

Ikke gebyr for ansøgning om børnebidrag

Der skal ikke betales gebyr, når der bliver søgt om børnebidrag efter hjemgivelsen af et barn, der har været anbragt uden for hjemmet, og hvor kommunen har været indtrådt i retten til børnebidraget. 

Læs hele artiklen "Ikke gebyr for ansøgning om børnebidrag"

SU-ankenævnets sekretariat er flyttet til Ankestyrelsen

Da Ankestyrelsen efter valget i sommer blev en del af et nyt/ændret ministerium skete der ændringer i vores opgaver. En af dem var, at SU-ankenævnets sekretariat blev en del af vores organisation.

Læs hele artiklen "SU-ankenævnets sekretariat er flyttet til Ankestyrelsen"

Mere fokus på nye oplysninger i klagesager

Ankestyrelsen er nu ekstra opmærksom på pligten til at inddrage nye faktuelle oplysninger i sagsbehandlingen. Det sker efter, at Ombudsmanden har udtrykt tvivl om, vi i tilstrækkelig grad opfyldte de forvaltningsretlige principper.

Læs hele artiklen "Mere fokus på nye oplysninger i klagesager"

Ankestyrelsens jurister møder nu i retssager på børneområdet

Hidtil har Kammeradvokaten forberedt og ført børnesager i retten på Ankestyrelsens vegne. Men nu er vi ved at hjemtage retssagsbehandlingen af en del af børnesagerne.

Læs hele artiklen "Ankestyrelsens jurister møder nu i retssager på børneområdet"Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring