Gå til indhold

Artikel: Nyt web-ankeskema skal lette arbejdet i kommuner og Ankestyrelsen

Den 1. oktober 2019 lancerede Ankestyrelsen en ny version af web-ankeskemaet, som bruges ved kommunale klagesager på social- og beskæftigelsesområdet. Med den nye version af web-ankeskemaet bliver arbejdet lettere for både kommunerne og for Ankestyrelsen.

Af souschef Digitalisering Mie Kølln Madsen

Kommuner har været med i udviklingen

Både Ankestyrelsen og kommunerne har brugt lang tid på at kommunikere om dokumenter i klagesagerne.
Med hjælp fra KL fik Ankestyrelsen kontakt til fire kommuner (Gladsaxe, Københavns, Frederiksberg og Favrskov), som sammen med en repræsentant fra KL deltog i idéudviklingen til mulige forbedringer. I den dialog blev det særligt præciseret, at det netop var udfordringen med de nødvendige dokumenter, der skulle ses nærmere på.

Den kommunale medarbejder guides

I den nye version af web-ankeskemaet bliver den kommunale medarbejder guidet til at vedlægge de dokumenter, som er nødvendige for, at Ankestyrelsen kan behandle den konkrete sag. Dermed undgår kommunerne og Ankestyrelsen at bruge tid på at efterspørge og sende dokumenter. Skemaet ligner sig selv og udfyldes på næsten samme måde.

Den helt store ændring består i, at der tidligere har været en særskilt liste, som oplyste hvilke dokumenter, der skulle medsendes i de forskellige sagsområder. Denne liste er nu indarbejdet i skemaet, så det automatisk bliver vist, hvilke dokumenter der er nødvendige, når man vælger hvilken lov og paragraf, sagen handler om. Hvis kommunen ikke har de nødvendige dokumenter, skal den oplyse årsagen. Det sparer både Ankestyrelsen og kommunerne for at foretage opfølgende henvendelser, og dermed kan Ankestyrelsen hurtigere komme videre med sagsbehandlingen.

Brugervenligheden bliver forbedret

I revisionen af web-ankeskemaet har vi også arbejdet med at gøre skemaet endnu mere brugervenligt. De kommunale medarbejderes valg i skemaet bestemmer, hvilke spørgsmål de møder. Hjælpeteksterne er også opdateret og tilrettet de forskellige sagsområder.

Enkelte ændringer på endnu et skema

Vi har også opdateret det skema, der benyttes, når kommunerne skal sende supplerende oplysninger til Ankestyrelsen, så det nu er muligt at tilføje et cpr.nr. og nummer på et web-ankeskema, som man tidligere har sendt til os. På den måde kommer de nye oplysninger hurtigere ind på de sager, som de vedrører, og sagsbehandlingen kan hurtigere komme videre.

 

Sidst opdateret 17.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring