Gå til indhold

Artikel: Indsats for mennesker med handicap

Ankestyrelsen er en del af indsatsen mod diskrimination af mennesker med handicap. Vi har blandt andet lavet to større undersøgelser og senest startet en formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder.

Af ankechef Lone Birgitte Christensen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, 2016. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter december 2016.  

I starten af året udgav vi to undersøgelser:

 • Personer med et handicap: Hvad skal der til for at komme i arbejde
 • Befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer med handicap

Den første førte også til tre film om mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Se filmene og download undersøgelserne

Usikkerhed om lovgivningen

Efter undersøgelserne valgte vi at fokusere vores indsats mod diskrimination af mennesker med handicap på en formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder.

Det viste sig nemlig, at lovgivningen kan være en barriere for at ansætte mennesker med handicap, selvom hensigten er det stik modsatte. Lovgivningen, som skal sikre ligestilling på arbejdsmarkedet, er blandt andet

 • lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
 • lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 • lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet.

Formidlingskampagnen skal være med til at sætte en stopper for virksomhedernes manglende kendskab til mulighederne for at få kompensation og deres usikkerhed over for lovgivningens krav.

Startskuddet

Startskuddet på formidlingskampagnen lød ved en velbesøgt konference i København den 21. november 2016.

På konferencen præsenterede Dansk Handicap Forbund og Specialfunktionen Job og Handicap en værktøjskasse, der er udviklet i et samarbejde mellem alle aktørerne i projektet.

Værktøjskassen ligger på Specialfunktionens hjemmeside og skal hjælpe virksomhederne med at ansætte, fastholde - og om nødvendigt - også afskedige medarbejdere med handicap. Her er for eksempel en beskrivelse af, hvad man retligt forstår ved et handicap, og hvad det betyder for en virksomhed at skulle lave rimelig tilpasning. Det indeholder også en oversigt over kompenserende ordninger og en række eksempler på, hvordan virksomhederne bruger ordningerne i praksis.

Samarbejde

Vi gennemfører kampagnen i tæt samarbejde med Dansk Handicap Forbund og en række andre:

 • Specialfunktionen Job og Handicap i Beskæftigelsesministeriet
 • Socialstyrelsen
 • CABI
 • og en lang række branche-og arbejdsgiverorganisationer.

Samarbejdet er præget af et meget stort engagement fra alles side. Vi oplever et stort fælles ønske om at skabe bedre muligheder for, at mennesker med handicap kan blive en større del af arbejdsmarkedet.

Kampagnens målgruppe og mål

Målgrupper er

 • 282.500 virksomhedsledere fra private små og mellemstore virksomheder med 1-50 ansatte
 • private virksomheder med over 50 ansatte
 • virksomhedsledere i offentlige og socialøkonomiske virksomheder.

Målet er blandt andet, at 600 personer fra målgruppen deltager i forskellige formidlingsaktiviteter. Vi planlægger yderligere 14 forskellige aktiviteter, hvor Dansk Handicap Forbund og Specialfunktionen Job og Handicap deltager i netværksmøder med virksomheder rundt om i landet og præsenterer det nye værktøj.

Herudover er det et mål, at den skriftlige formidling af værktøjskassen når ud til mindst 48.000 virksomheder. Alt sammen med det overordnede mål, at flere mennesker med handicap bliver en del af vores arbejdsmarked.

Fortsættelsen

Det er afgørende for kampagnens succes, at aktiviteterne også rækker ud over 2016 og de formidlingsaktiviteter, vi har planlagt.

Derfor fortsætter arbejdet – både fra de mange frivillige aktørers side – og i regi af Specialfunktionen Job & Handicap. Værktøjet findes på Specialfunktionens hjemmeside, og Specialfunktionen vedligeholder og videreudvikler værktøjet.

Værktøjet vil på den måde altid være fagligt og sikkert forankret. Det er forudsætningen for, at vi kan fjerne den usikkerhed om reglerne, som har været en hindring for at ansætte en medarbejder med handicap.

Sidst opdateret 17.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring