Gå til indhold

Personer med et handicap: Hvad skal der til for at komme i arbejde?

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse om beskæftigelse blandt personer med handicap.

Kun 30 % af personer med større handicap er i arbejde. Undersøgelsen fokuserer på at få viden om de tilfælde, hvor det lykkes for personer med et handicap at have et velfungerende arbejdsliv for derved at inspirere og udbrede gode erfaringer.

Formålet med undersøgelsen er således at få et indblik i denne befolkningsgruppes arbejdslivserfaringer og de faktorer, som muliggør deltagelsen på arbejdsmarkedet med et handicap.

Undersøgelsen viser, at især hjælpemidler, uformel støtte og kompenserende ordninger er afgørende for handicappede personers relation til arbejdsmarkedet.

På baggrund af undersøgelsens resultater er der i rapporten anbefalinger rettet mod handicaporganisationer, arbejdsgivere, personer med et handicap samt forældre til børn med et handicap.

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet SOCIOSKOP.

Se også: Befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer med handicap 

Tre film om beskæftigelse blandt personer med handicap

I tilknytning til Ankestyrelsens undersøgelse ” Personer med et handicap: Hvad skal der til for at komme i arbejde?” er der lavet tre film om tre personer med handicaps og deres erfaringer på arbejdsmarkedet.

Filmene formidler undersøgelsens hovedpointer og tager udgangspunkt i interviewpersonernes fortællinger om betydningen af blandt andet uddannelse og arbejdspladsens indstilling.

Se filmene her:

Film 1: Samarbejdet med arbejdspladsen 
Film 2: Forståelse for eget handicap 
Film 3: Betydning af opvækst 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring