Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2016

Læs om ressourceforløbsydelse, ulykkesbegrebet, ekstra omkostninger i udlandet, merudgifter til diæt, sygedagpenge, botilbud, indsats mod diskrimination og betalingskurser.

Ressourceforløbsydelse - hvad skal trækkes og hvordan?


Få et overblik over, hvilke indtægter, kommunen skal trække fra den ydelse, en borger får i ressource- eller jobafklaringsforløb. Og hvordan fradraget skal ske.

Læs hele artiklen "Ressourceforløbsydelse - hvad skal trækkes og hvordan?"

Hvornår er en ulykke en arbejdsskade?

Højesteret har taget stilling til praksis, når en borger vil have anerkendt en ulykke som en arbejdsskade.

Læs hele artiklen "Hvornår er en ulykke en arbejdsskade?"

Hjælp til ekstra omkostninger under kortvarige ophold i udlandet

En ny principafgørelse fastslår, hvornår personer med funktionsnedsættelse kan få hjælp til ekstra omkostninger under kortvarige ophold i udlandet. 

Læs hele artiklen "Hjælp til ekstra omkostninger under kortvarige ophold i udlandet"

Særbestemmelse gælder ikke for mennesker med cøliaki, laktoseintolerans eller fødevareallergi

Cøliaki, laktoseintolerans og fødevareallergi skyldes ikke en medfødt misdannelse eller mangel. Mennesker med disse lidelser kan derfor ikke få dækket deres medudgifter til diæt efter særbestemmelsen i merudgiftsbekendtgørelsen. 

Læs hele artiklen "Særbestemmelse gælder ikke for mennesker med cøliaki, laktoseintolerans eller fødevareallergi"

En sygdom behøver ikke at være i terminalfasen, for at kommunen kan forlænge sygedagpengene

Ny principafgørelse klarlægger, hvornår kommunen kan forlænge udbetalingen af sygedagpenge efter bestemmelsen om livstruende og alvorlig sygdom.

Læs hele artiklen "En sygdom behøver ikke at være i terminalfasen, for at kommunen kan forlænge sygedagpengene"

Botilbud - frit valg og refusion

Fritvalgsreglerne gælder på tværs af de forskellige bestemmelser, men kommunen skal vurdere borgerens samlede behov konkret. Det er Ankestyrelsens konklusion på baggrund af tre principafgørelser.

Læs hele artiklen "Botilbud - frit valg og refusion"

Indsats for mennesker med handicap

Ankestyrelsen er en del af indsatsen mod diskrimination af mennesker med handicap. Vi har blandt andet lavet to større undersøgelser og senest startet en formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. 

Læs hele artiklen "Indsats for mennesker med handicap"

Flere betalingskurser

I 2015 startede vi så småt med at tilbyde betalingskurser. De blev hurtigt fyldt, og antallet af kurser er steget kraftigt i 2016. I 2017 kommer der endnu flere.

Læs hele artiklen "Flere betalingskurser"

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring