Gå til indhold

Artikel: Flere betalingskurser

I 2015 startede vi så småt med at tilbyde betalingskurser. De blev hurtigt fyldt, og antallet af kurser er steget kraftigt i 2016. I 2017 kommer der endnu flere.

Af specialkonsulent i kursussekretariatet Karin Dahlgaard

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, 2016. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter december 2016.  

Vi startede med 10 kurser i 2015, året efter var antallet af kurser tredoblet, og i 2017 tilbyder vi cirka 40 kurser. Stigningen i 2017 skyldes først og fremmest, at vi her begynder at tilbyde kurser på arbejdsskadeområdet.

Der er kurser i lovgivning, regler og Ankestyrelsens praksis på de lovområder, hvor vi er myndighed. Kurserne er primært rettet mod kommunale sagsbehandlere, men andre faggrupper kan også deltage.

Stor efterspørgsel

Vi begyndte at udbyde kurser, fordi vi ikke kunne følge med den store efterspørgsel inden for vores almindelige vejledningsforpligtelse. Det var særligt kommunerne, der gerne ville have faglige kurser om konkrete emner og problemstillinger.

Deltagergebyret dækker kun Ankestyrelsens udgifter til kurserne, og vi tjener altså ikke penge på at holde dem.

Vi startede forsigtigt med 10 kurser i 2015. De blev hurtigt fyldt.

Her i 2016 gennemfører vi mere end 30 åbne kurser. Når året er omme, har cirka 800 kommunale sagsbehandlere, ansatte i fagforeninger, tandlægekonsulenter, advokater og mange andre deltaget i et kursus.

Vi har undervist i

 • sygedagpengeloven
 • mellemkommunal refusion
 • tvangsadoption
 • reglerne om international vielse
 • efterværn for unge
 • ressourceforløb
 • hvordan man skriver en god afgørelse
 • og mange flere emner.

Kursussekretariatet

Ankestyrelsens Kursussekretariat består af tre personer, der servicerer kursisterne og underviserne. Sekretariatet sørger også for, at vores undervisere lærer at formidle og undervise. Bare fordi man er en dygtig jurist med stor faglig viden, er man ikke automatisk en god underviser.  Derfor har næsten alle undervisere været på kurser i formidling hos en retoriker.     

Mest positive meldinger

Vi er selvfølgelig interesserede i, om deltagerne kan bruge kurserne – også for at kunne gøre det så godt som muligt. Langt de fleste af vores kursister bruger tid på at give os feedback på kurset – og det er vi meget glade for. Det giver mulighed for at lave ændringer og forbedringer.

Generelt er der stor tilfredshed.

En af deltagerne skriver:

”(..) fordi det er Ankestyrelsen, er oplysninger direkte "fra hestens egen mund". Altså vejledning om praksis fra dem, der i klagesagerne skal bedømme vores sagsførelse. Da klagesagerne er vores rettesnor ift. korrekt praksis, kunne vejledningen ikke komme fra noget bedre sted.”

Plads til forbedring

På nogle af kurserne har vi ikke helt ramt deltagernes forventninger. Vi har undervist i ét, og kursisterne havde forventet noget andet. Her viste evalueringerne også, at der er rigtig vigtigt, at underviserne forstår at formilde deres stof rigtigt.

Kurserne i 2017

Som en del af evalueringen kan kursisterne komme med ønsker til nye kurser. Det har vi også set på, da vi planlagde kurserne i 2017.

I 2017 er der cirka 40 kurser. Og for første gang er der også kurser inden for arbejdsskade. Her er et udpluk

 • Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
 • Kontanthjælp – 225 timers-reglen
 • Hjemmetræning – tabt arbejdsfortjeneste
 • Aktivlovens § 81
 • Støtte til køb af bil efter SL § 114
 • Grundkursus i indgåelse af ægteskab
 • Behandling af underretningsager og
 • Grundlæggende sikringsret for arbejdsskade.

Sidst opdateret 16.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring