Gå til indhold

Sammenhæng mellem e-læring og Ankestyrelsens strategi

I det tidligere nummer af Nyt fra Ankestyrelsen (2/2024) beskrev vi, hvordan vores e-læringstilbud skal understøtte kvaliteten i kommunernes sagsbehandling. I denne artikel går vi tættere på tiltaget og beskriver, hvordan e-læringstilbud produceres som en del af styrelsens strategiske mål om åbenhed og videndeling, og hvordan du kan være med til at bidrage til Ankestyrelsens e-læring.

Af Mikkel Vang Rasmussen, fuldmægtig og Theis Ott Nielsen, specialkonsulent 

Åbenhed og videndeling er centrale elementer i Ankestyrelsens strategi, der blandt andet beskriver, at vi vil ”proaktivt generere og dele vores data og viden”, og ”systematisk generere og formidle data og viden fra vores afgørelser, tilsyn og praksiskoordinering med henblik på at nå ud til en bredere kreds”.

Hvordan vi griber det an helt konkret, beskriver vi nedenfor. 

Videndeling og åbenhed gennem e-læring

En del af løsningen på videndelingsambitionen er e-læring, der er et ideelt værktøj til deling af viden om juridisk korrekt sagsbehandling. E-læring består af tekst, billeder, lyd og video, det er let at distribuere, og det betyder, at du kan tilgå vores videndeling, læringsforløb og kortere casebaserede materialer uafhængigt af, hvor i landet du arbejder. 

Ankestyrelsens strategi fokuserer dog ikke kun på videndeling. ’Åbenhed’ er anden halvdel af den specifikke, strategiske målsætning, og her kan e-læring ikke stå alene. E-læring er envejskommunikation, som du hverken kan diskutere med eller stille spørgsmål til. Derfor har vi gjort det let for dig at kommentere på det enkelte e-læringsforløb og give din vurdering af forløbet til kende. Feedbacken vil give os mulighed for at opdatere, udvide og forbedre de enkelte e-læringsforløb, og til en hvis grad vil det kompensere for, at e-læring er en envejskommunikationskanal. 

Data og dialog som grundlag for e-læring

Når vi udvælger emner til konkrete e-læringsforløb, kigger vi først og fremmest i vores data fra sagsbehandlingen. Ved hjælp af data kan vi udpege de områder, der er behæftet med flest juridiske fejl. Inden for det enkelte område kan sagsbehandlerne i Ankestyrelsen hjælpe os i e-læringsteamet med at forstå, hvilke konkrete fejl der er tale om og dermed give os et godt udgangspunkt for at producere relevant e-læringsmateriale. 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at vores data ikke rummer hele fortællingen om sagsbehandling i første instans. Derfor er det essentielt for os også at være i dialog med dig, der arbejder i en kommune eller en anden førsteinstans, for at forstå, hvordan udfordringerne ser ud fra din synsvinkel, og hvordan vi kan justere eller tilrettelægge e-læringen, så den giver værdi i hverdagen.

Det er for eksempel på grund af dialogen, at vi har lært at fokusere på casebaserede og kortere e-læringsforløb, der giver bedre mening, når komplekst jurastof skal omsættes til konkret sagsbehandling i en travl hverdag. 

Hvor finder du Ankestyrelsens e-læring?

Du kan finde e-læringsforløb på Ankestyrelsens kursusportal (link under artiklen).

E-læringen skal gøre det lettere for dig at lykkes med de juridiske aspekter af sagsbehandlingen på de områder, hvor udfordringerne er størst. 

Vi er meget interesseret i feedback på de forskellige tilbud, så gør endelig brug af muligheden for at indsende feedback, når du har gennemført et e-læringsforløb.  

Hvis du har spørgsmål, inputs eller idéer til Ankestyrelsens arbejde med e-læring er du meget velkommen til at skrive til laering@ast.dk eller direkte til teamleder Theis Ott Nielsen thon@ast.dk

Vores fokus i den nærmeste fremtid er at levere flere tilbud af e-læring. Samtidig vil vi fokusere på distribution, så vores tilbud bliver kendt af alle førsteinstanser. 

Links

Sidst opdateret 24.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring