Gå til indhold

Artikel : De første erfaringer med faglige kurser til kommuner og andre

Sidste sommer begyndte Ankestyrelsen at tilbyde faglige kurser. Interessen har været stor, og i 2016 tilbyder vi endnu flere kurser.

Af specialkonsulent Karin Dahlgaard, Kursussekretariatet

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7, november/december 2015.

Mange af vores samarbejdspartnere har fortalt om et stort behov for faglige kurser. Vi har også fået mange forslag til kurser, og nogle af de forslag har ført til, at vi nu udbyder kurserne.

I forvejen tilbyder Ankestyrelsen undervisning og sparring som en del af vores almindelige vejledningsforpligtigelse. De faglige betalingskurser er således et supplement til det, vi tilbyder som en del af vejledningsforpligtelsen.

Kurserne i efteråret 2015

Efterårets program bestod af ni kurser målrettet kommunerne. Kommunerne var meget interesserede, og tog godt imod muligheden.

Der har været en overvældende interesse for kurserne, og næsten alle kurser blev overtegnet i løbet af meget kort tid.

Hurtigst gik det med kurset om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, der blev overtegnet i løbet af syv dage. Men også kurset om retssikkerhedslovens regler om opholds- og handlekommune samt mellemkommunal refusion og kurset internationale vielser og dokumenthåndtering – ægteskab i en globaliseret verden blev hurtigt fyldt.

Det er ikke bare kommunerne, der har været interesserede i faglige kurser. Derfor tilbyder vi i 2016 også kurser for andre faggrupper – blandt andet til advokater og sagsbehandlere i interesseorganisationer, udlændingemyndigheder og skolelærere.

Flere af vores kurser fra i år er nu afviklet. Vores vigtigste mål har været at give kursisterne værktøjer og viden, der kan bruges i det daglige arbejde med sagerne. Derfor har det også været et gennemgående tema i kurserne at formidle ”den gode afgørelse” inden for det konkrete fagområde. Tilbagemeldingerne fra vores kursister har overordnet været, at den ambition er blevet indfriet. Vi læser evalueringerne fra kursisterne med stor interesse og har brugt tilbagemeldingerne i vores planlægning af 2016-kurserne.    

Kursuskataloget i 2016

Kursuskataloget for 2016 indeholder 33 åbne kurser, der dækker store dele af Ankestyrelsens fagområder. Flere af kurserne går på tværs af vores fagområder, for eksempel et kursus om børnebidrag og inddrivelse. Det bliver udbudt i samarbejde mellem vores afdelinger Børn & Familie og Social.   

Vi har sørget for, at de kurser, der var meget stor søgning til i efteråret 2015, tilbydes igen. Det gælder f.eks.:

  • Kursus om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
  • Retssikkerhedslovens regler om opholds- og handlekommune samt mellemkommunal refusion
  • Internationale vielser – ægteskab i en globaliseret verden.

Og der er også som nævnt kurser til andre end kommunerne.      

Den slags kurser er for eksempel:

  • Børnebidrag og inddrivelse
  • Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
  • Forældreansvar og børnesager
  • Kursus om sagsbehandling af tvangssager på børneområdet
  • Kursus om særlig støtte efter aktivlovens § 34

I 2016 kan vi også - i begrænset omfang - tilbyde lukkede kurser med specialdesignet indhold.

Både i Jylland og i København

De fleste kurser foregår både i København og i Jylland (Vejle eller Aalborg). Det er betalingskurser, og prisen indeholder forplejning og kursusmateriale.

Du tilmelder dig via en formular her på hjemmesiden og betaler ved at oplyse arbejdspladsens CVR-nummer og EAN-nummer.

Kontakt og tilmelding

Skriv til os på: kursus-ast@ast.dk

Du kan også ringe til:

  • Pia Elisabet Nielsen - 61 89 75 79
  • Karin Dahlgaard - 61 89 72 97.

Læs mere om Ankestyrelsens faglige kurser og tilmeld dig

Sidst opdateret 16.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring