Alle betalingskurser

29 sep 2020

Sanktionsreglerne i aktivloven på kontant- og uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelsesområdet

OBS! Kurset er fuldt booket. Der er lukket for tilmeldinger.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a.

29 sep 2020

Forældrebetaling og egenbetaling, når børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet

Kurset er et halvdagskursus efterfulgt af frokost. OBS! Kurset er fuldt booket. Der er lukket for tilmelding.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sager om forældres betaling, når barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet og sager om den unges egenbetaling for anbringelsen, når den unge er over 18 år.

30 sep 2020

Borgerstyret personlig assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov

Kurset er aflyst.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sager om borgerstyret personlig assistance. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen.

01 okt 2020

Efterværn og opretholdt anbringelse. Pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Hvordan behandler du sager om efterværn og opretholdt anbringelse efter servicelovens § 76 og 76 a? Hvilken kommune har pligten til at hjælpe den anbragte unge, der fylder 18 år? Hvilken kommune skal tage stilling til, om den unge har behov for efterværn, eller om opretholdt anbringelse er det rigtige? Hvilken kommune har refusionspligten og hvor længe? Det er noget af det du kan få svar på!

06 okt 2020

Sanktionsreglerne i aktivloven på kontant- og uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelsesområdet

OBS! Kurset er fuldt booket.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a.

07 okt 2020

Borgerstyret personlig assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Sådan behandler du sager om borgerstyret personlig assistance. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen.

20 okt 2020

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste med hovedvægt på personkredsen for dækning heraf.

21 okt 2020

Arbejdsskade; Grundlæggende kursus om erhvervsevnetab og årsløn

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

På kurset lærer du mere om reglerne om erhvervsevnetab som følge af en arbejdsskade, og hvordan du fastsætter erhvervsevnetab og årsløn efter arbejdsskadelovgivningen.

27 okt 2020

Arbejdsskade; Grundlæggende kursus om erhvervsevnetab og årsløn

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

På kurset lærer du mere om reglerne om erhvervsevnetab som følge af en arbejdsskade, og hvordan du fastsætter erhvervsevnetab og årsløn efter arbejdsskadelovgivningen.

28 okt 2020

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste med hovedvægt på personkredsen for dækning heraf.

03 nov 2020

Adoption uden samtykke

OBS! Kurset er fuldt booket og lukket for tilmeldinger.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sager om adoption uden samtykke efter adoptionsloven.

04 nov 2020

Kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Sådan behandler du sager om kontant tilskud til at ansætte hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 2 og stk. 3. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen, herunder udmåling af hjælpen.

04 nov 2020

Sager der behandles i børn og unge-udvalget

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

På kurset gennemgår vi de materielle og formelle regler i forbindelse med de afgørelser, som børn og unge-udvalget og formanden for børn og unge-udvalget kan træffe.

05 nov 2020

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Sådan behandler du sager om optagelse i botilbud uden samtykke og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

05 nov 2020

Ulovligt skolefravær

Kurset er et halvdagskursus efterfulgt af frokost.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Reglen i servicelovens § 155c om standsning af børne- og ungeydelsen pga. ulovligt fravær.

10 nov 2020

Kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sager om kontant tilskud til at ansætte hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 2 og stk. 3. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen, herunder udmåling af hjælpen.

10 nov 2020

Adoption uden samtykke

Kurset er fuldt booket.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Sådan behandler du sager om adoption uden samtykke efter adoptionsloven.

11 nov 2020

Sager der behandles i børn og unge-udvalget

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

På kurset gennemgår vi de materielle og formelle regler i forbindelse med de afgørelser, som børn og unge-udvalget og formanden for børn og unge-udvalget kan træffe.

12 nov 2020

Det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager

Kurset er et halvdagskursus efterfulgt af frokost
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Kurset er for dig, der gerne vil lære mere om særligt det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesikringslovens § 6. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2020.

12 nov 2020

Kursus for advokater, der behandler børn og unge-udvalgssager

OBS! Kun få ledige pladser.
Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Få styr på reglerne for sagsbehandlingen i børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen og ved domstolene. Få mere viden om undersøgelser af forældrenes kompetencer. Få erfaringsudvekslet med andre advokater som møder i sagerne.

17 nov 2020

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sager om optagelse i botilbud uden samtykke og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

17 nov 2020

Anbringelse på særlige anbringelsessteder

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Servicelovens §§ 63 a – c samt bestemmelserne i lov om voksenansvar om kommunens opgaver under anbringelsen på anbringelsessteder, omfattet af servicelovens § 63 a – c.

18 nov 2020

Ulovligt skolefravær

Kurset er et halvdagskursus efterfulgt af frokost.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Reglen i servicelovens § 155c om standsning af børne- og ungeydelsen pga. ulovligt fravær.

18 nov 2020

Temakursus – psykiske arbejdsskader

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Kurset er for dig, der gerne vil lære mere om, hvornår psykiske arbejdsskader kan anerkendes. Du lærer både om ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringslovens § 6 og om erhvervssygdomme.

19 nov 2020

Det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager

Kurset er et halvdagskursus efterfulgt af frokost.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Kurset er for dig, der gerne vil lære mere om særligt det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesikringslovens § 6. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2020.

19 nov 2020

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste med hovedvægt på personkredsen for dækning heraf.

24 nov 2020

Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

OBS! Kun få ledige pladser.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sager om midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens og almenboligloven. Kurset handler også om sager, der omhandler snitfladen mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.

25 nov 2020

Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb

Kurset er målrettet medarbejdere i fagforeninger og andre interessenter.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Sådan behandler du sagerne om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7.

25 nov 2020

Temakursus – psykiske arbejdsskader

Kurset er fuldt booket. Der er lukket for tilmeldinger.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Kurset er for dig, der gerne vil lære mere om, hvornår psykiske arbejdsskader kan anerkendes. Du lærer både om ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringslovens § 6 og om erhvervssygdomme.

26 nov 2020

Ulovligt skolefravær

Kurset er et halvdagskursus efterfulgt af frokost.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Reglen i servicelovens § 155c om standsning af børne- og ungeydelsen pga. ulovligt fravær.

26 nov 2020

Ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager - og krav til anerkendelse

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Kurset er for dig, der gerne vil lære mere om, hvornår arbejdsskader kan anerkendes, og hvordan ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringslovens § 6 forstås. Der er nye regler på området fra 1. januar 2020.

01 dec 2020

Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb

Kurset er målrettet medarbejdere i fagforeninger og andre interessenter.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sagerne om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7.

01 dec 2020

Sager der behandles i børn og unge-udvalget

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

På kurset gennemgår vi de materielle og formelle regler i forbindelse med de afgørelser, som børn og unge-udvalget og formanden for børn og unge-udvalget kan træffe

02 dec 2020

Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Sådan behandler du sager om midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens og almenboligloven. Kurset handler også om sager, der omhandler snitfladen mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.

03 dec 2020

Ulovligt skolefravær

Kurset er et halvdagskursus efterfulgt af frokost.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Reglen i servicelovens § 155c om standsning af børne- og ungeydelsen pga. ulovligt fravær.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring