Gå til indhold

Taskforce-Handicap tilbyder korte læringsforløb på handicapområdet

Med et kort læringsforløb kan kommuner få sparring og undervisning af jurister fra Ankestyrelsen og socialfaglige konsulenter fra VISO. Tilbuddet er gratis og henvender sig til kommunale sagsbehandlere på børnehandicap- eller voksenhandicapområdet.

Af fuldmægtig Sanne Tallquist 

Taskforce-Handicap tilbyder som noget nyt korte læringsforløb, der er målrettet kommunens ønsker til bestemte temaer.

Taskforcen kommer på læringsbesøg i kommunen og vil i dialog med sagsbehandlerne drøfte juridiske og socialfaglige udfordringer i konkrete sager. I hvert forløb deltager en jurist fra Ankestyrelsen og en socialfaglig konsulent fra VISO. Et læringsbesøg varer typisk fem timer.

Kommunen kan selv pege på de temaer, som den i særlig grad ønsker dialog om. Det kan fx handle om, at kommunen er i tvivl om, hvorvidt de har behandlet sagerne i overensstemmelse med servicelovens bestemmelser samtidigt med, at de har iagttaget god socialfaglig sagsbehandling.

Det kan eksempelvis være:

  • Optagelse i længerevarende botilbud og afklaring af støttebehovet i den forbindelse
  • Valget mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud
  • Personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter efter servicelovens § 41
  • Sager hvor borgeren har behov for hjælp efter flere bestemmelser, og hvor snitflader er vanskelige at definere.

Forud for læringsbesøget sender kommunen tre-fire afgjorte sager om det pågældende emne til Ankestyrelsen og VISO. Det er med til at sikre, at læringsbesøget tager sit udgangspunkt i en kommunal konkret virkelighed, og at læringen bliver praksisnær.

De første forløb udbydes fra november 2020.

Om Taskforce-Handicap

Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet med taskforcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for både børn og voksne. 

Læs mere om Taskforce-Handicap

Ansøg om et kort læringsforløb her

Sidst opdateret 16.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring