Gå til indhold

Artikel: Ny ansøgningsrunde til Task forcen på handicapområdet

Task forcen på handicapområdet tilbyder igen et langt analyseforløb. Kommunerne kan ansøge om forløb på børne- eller voksenhandicapområdet, og fristen er den 21. november 2016.

Af fuldmægtig Laura Steenbuch Krabbe

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, 2016. Bemærk, at indholdet ikke opdateres efter oktober 2016.   

Task forcen på handicapområdet hjælper kommuner med at sætte fokus på styrker og problemer i sagsbehandlingen på handicapområdet for enten børn eller voksne. Det næste lange forløb varer i cirka fem måneder og begynder i starten af 2017.

Kommunerne kan frem til den 21. november 2016 ansøge om at deltage.

Forløbets indhold

En væsentlig del af forløbet er en juridisk og en socialfaglig gennemgang af en række af kommunens sager på handicapområdet. Gennemgangen bliver suppleret med interviews med

  • forskellige dele af ledelsen
  • sagsbehandlere
  • samarbejdspartnere fra forvaltningen
  • samarbejdspartnere fra kommunale tilbud
  • Handicaprådet
  • borgere med handicap og eventuelle pårørende.

Gennemgangen af sagerne og interviewene danner grundlaget for en rapport, som Task forcen skriver. Rapporten giver anbefalinger til, hvor kommunen kan sætte ind for at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet.

Forløbet begynder i starten af 2017, og det varer i cirka fem måneder. Kommunen kan også aftale, at vi laver et udviklingsforløb på halvandet år. Efter de halvandet år gennemgår Task forcen en række sager for at følge op på kvaliteten i sagsbehandlingen.

Task forcen

Task forcen på handicapområdet er et frivilligt tilbud til kommunerne og er finansieret af satspuljen.

Den er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen og løber fra 2015 til 2017. Vi gennemfører i alt seks lange analyseforløb i perioden.

Ansøgning

Ansøgningsskemaet og en vejledning kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside.

Ansøgningsskema og vejledning

Ansøgningsfristen er den 21. november 2016 klokken 12.

Temadage

Du kan også melde dig til temadage om god kvalitet i sagsbehandlingen på handicapområdet. Det er også Task forcen på handicapområdet, der afholder temadagene, og det foregår både i København og Aarhus.

Temadage om god kvalitet i sagsbehandlingen

 

 

Sidst opdateret 16.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring