Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 oktober 2016

Denne gang om mere ensartet kritik, at skaffe oplysninger i en sag, årsløn for selvstændigt erhvervsdrivende, hvornår digitale breve kommer frem, hjælp til begravelsesudgifter, at dokumentere tidsforbrug og ny ansøgningsrunde for task forcen.

Mere ensartethed, når Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen

Selvom Ankestyrelsen stadfæster en afgørelse, sker det ikke sjældent, at vi kritiserer underinstansens sagsbehandling. Et pilotprojekt i Ankestyrelsens Socialafdeling har haft fokus på, hvordan vi formulerer denne kritik og i hvilke tilfælde, vi kritiserer sagsbehandlingen.

Læs hele artiklen "Mere ensartethed, når Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen"

Om at have eller skaffe oplysninger i en sag

Der skal være de nødvendige oplysninger, før en myndighed kan afgøre en sag. Det er myndigheden ansvarlig for. Myndigheden kan dog i et vist omfang kræve, at borgeren selv skaffer oplysningerne. Denne artikel gennemgår regler og muligheder for sager på social- og beskæftigelsesområdet.

Læs hele artiklen "Om at have eller skaffe oplysninger i en sag"

Om at fastsætte selvstændige erhvervsdrivendes årsløn

En række særlige forhold gælder, når en myndighed skal fastsætte årsløn for selvstændige erhvervsdrivende. Tre principmeddelelser fra Ankestyrelsen belyser praksis.

Læs hele artiklen "Om at fastsætte selvstændige erhvervsdrivendes årsløn"

Myndigheden skal dokumentere, at et digitalt brev er nået frem

Hvis en borger mener, at et digitalt brev fra en myndighed ikke er nået frem, er det myndigheden, der skal dokumentere, at det er sket. En principafgørelse belyser, hvordan myndigheden kan dokumentere det.

Læs hele artiklen "Myndigheden skal dokumentere, at et digitalt brev er nået frem"

Kommunen kan hjælpe med udgifterne til at begrave en nærtstående

Udgifterne til at begrave en nærtstående kan være rimeligt begrundede enkeltudgifter. Det betyder, at kommunen kan hjælpe med at betale udgifterne. 

Læs hele artiklen "Kommunen kan hjælpe med udgifterne til at begrave en nærtstående"

Kommunen skal forklare og begrunde tidsforbruget til hjælpeopgaver

Når kommunen giver hjælp i sager om kontant tilskud, skal den fortælle, hvor lang tid, der er afsat til de enkelte opgaver. Og borgeren skal kunne se, hvordan kommunen er kommet frem til de forskellige tidsangivelser. 

Læs hele artiklen "Kommunen skal forklare og begrunde tidsforbruget til hjælpeopgaver"

Ny ansøgningsrunde til Task forcen på handicapområdet

Task forcen på handicapområdet tilbyder igen et langt analyseforløb. Kommunerne kan ansøge om forløb på børne- eller voksenhandicapområdet, og fristen er den 21. november 2016. 

Læs hele artiklen "Ny ansøgningsrunde til Task forcen på handicapområdet"

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring