Gå til indhold

Større udbud af læringsaktiviteter til kommunerne

Ankestyrelsen tilbyder nu kurser inden for alle vores fagområder til kommunerne og andre interessenter. Undervisningen bygger på den særlige og specialiserede viden, Ankestyrelsens har gennem de mange sager, vi behandler hvert år.

 Af Karin Dahlgaard, specialkonsulent og tovholder for Ankestyrelsens Kursussekretariat

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 6, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter december 2018.   

En del af Ankestyrelsens formål er, at gøre andre myndigheder endnu bedre til at afgøre sagerne korrekt. Derfor tilbyder vi forskellige former for hjælp og vejledning.

Udover det tilbyder vi også undervisning, som kursisterne betaler for. Undervisningen tager udgangspunkt i vores særlige viden om konkrete sager og den juridiske praksis. Vi har lige offentliggjort kursuskataloget for 2019 og tilbyder også skræddersyede kurser og læringsforløb på områder, hvor vi har stor erfaring.

Målrettet undervisning

Vi gør meget ud af at målrette beskrivelserne og indholdet, så kursisterne får mest muligt ud af undervisningen. Det gør vi ved løbende at uddanne vores undervisere og ved at forberede kurserne optimalt. Det betyder blandt andet, at vores undervisere før et kursus skriver til deltagerne for at høre, om der er emner eller områder på kurset, som deltagerne syntes, vi særligt skal lægge vægt på.

Underviserene målretter desuden kurserne i forhold til deltagernes dagligdag ved at bruge Ankestyrelsens viden fra konkrete sager, vi har behandlet. Det skulle gerne give en praksisnær og vedkommende undervisning, hvor vi så præcist som muligt adresserer de udfordringer, kommunerne har.

Tjeklister

Som supplement til kursusmaterialet har flere kommuner ønsket, at Ankestyrelsen laver tjeklister, de kan bruge som en guidelines i den kommunale sagsbehandlingen efter undervisningen. Derfor er vi gået i gang med at teste tjeklister inden for udvalgte områder.

Læringsforløb med sagsmåling, undervisning og sparring

Flere kommuner har kontaktet Ankestyrelsen for at få et omfattende, skræddersyet forløb. Konceptet er, at vi gennemgår et udsnit af kommunens afgørelser inden for et bestemt område, kigger på mønstre i sagsbehandlingen og sammenholder det med vores viden om klagerne på området.

Formålet med et længerevarende læringsforløb er at højne kvaliteten af de juridiske afgørelser inden for et konkret sagsområde i en kommune. Betalingen for et læringsforløb afhænger af den konkrete opgave.

Skræddersyede kurser

Vi oplever en stigende efterspørgsel på, at vi kommer ud til en kommune og underviser medarbejdere, for eksempel om reglerne i sygedagpengeloven. Et skræddersyet kursus kan også være for medlemmerne af Børne- og Ungeudvalgene. Et skræddersyet kursus giver mulighed for at sammensætte undervisningen efter præcis de behov, den enkelte kommune har på et bestemt fagområde. Også her bruger vi vores viden om de konkrete sager, borgerne klager over.

Vi holder mange endagskurser, men kommer også ud til en kommune i et længerevarende undervisningsforløb.

Som noget nyt tilbyder vi otte halvdagskurser om udsatte børn.

Se beskrivelsen 

Åbne kurser i 2019

Vi har lige offentliggjort kursuskataloget for 2019. Her tilbyder vi kurser inden for alle vores sagsområder. Udbuddet af kurser er blandt andet sammensat på baggrund af ønsker fra kommunerne og vores andre interessenter.

Vi har hele tiden fokus på at udvikle nye kurser. For eksempel tilbyder vi i 2019 et to-dages kursus for nye sagsbehandlere i kommunerne. Kurset er en introduktion til handicapområdet med fokus på hjælp og støtte til voksne. Der er også et kursus med fokus på børn. 

Desuden tilbyder vi i 2019 også et omfattende program for arbejdsskadeområdet.

Her kan du læse mere om kurserne:

Børne- og familieområdet 

Beskæftigelsesområdet 

Det sociale område 

Tilsynsområdet 

Arbejdsskadeområdet 

 

Sidst opdateret 16.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring