Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2018

Læs om sygedagpenge, medvirken til sagens oplysning, inhabilitet, kommunal uenighed, kommuners reklamer og sponsoraftaler, adoptionsrådgivning og nyt kursuskatalog.

Sygedagpenge og forældelse

Forældelsesfristen for den løbende udbetaling af sygedagpenge er tre år. Dog skal myndighederne vurdere, om forældelsesfristen har været afbrudt eller suspenderet.

Læs hele ” Sygedagpenge og forældelse”

Kommunen kan ikke afslå eller stoppe hjælp, kun fordi en borger ikke har medvirket til sagens oplysning

Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering af, om borgerens manglende medvirken har betydning for borgerens hjælp og støtte.

Læs hele ” Kommunen kan ikke afslå eller stoppe hjælp, kun fordi en borger ikke har medvirket til sagens oplysning”

Inhabilitet hos politikere og embedsmænd

Ankestyrelsens tilsyn behandler en del sager om mulig inhabilitet hos politikere og embedsmænd i kommuner og regioner. Læs om forskellige typer at inhabilitet og få eksempler.

Læs hele ”Inhabilitet hos politikere og embedsmænd”

Kommunal uenighed har fået sit eget nyhedsbrev og del af ast.dk

Mellemkommunal uenighed har fået sit eget hjørne på Ankestyrelsens hjemmeside, blandt andet med et særligt skema til kommunerne og informationer om praksis.

Læs hele ” Kommunal uenighed har fået sit eget nyhedsbrev og del af ast.dk”

Kommuners muligheder for at reklamere

Der er retlige grænser for kommuners mulighed for at kommunikere - det gælder især egentlig reklame.

Læs hele ” Kommuners muligheder for at reklamere”

Kommuners sponsoraftaler

Ankestyrelsen behandler sager om kommunernes muligheder for at lave sponsoraftaler – senest om Odense Kommunes sponsorat af musikfestivalen Tinderbox – hvad siger reglerne om sponsoraftaler?

Læs hele ” Kommuners sponsoraftaler”

Voksenrådgivning og voksengrupper for adopterede

Ankestyrelsen tilbyder rådgivning til adoptivfamilier og undervisning til fagpersoner. Nu er vi klar med to nye tilbud: rådgivning og samtalegrupper for adopterede voksne over 18 år.

Læs hele ” Voksenrådgivning og voksengrupper for adopterede”

Større udbud af læringsaktiviteter til kommunerne  

Ankestyrelsen tilbyder nu kurser inden for alle vores fagområder til kommunerne og andre interessenter. Undervisningen bygger på den særlige og specialiserede viden, Ankestyrelsens har gennem de mange sager, vi behandler hvert år.

Læs hele ” Større udbud af læringsaktiviteter til kommunerne”

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring