Gå til indhold

Artikel: Voksenrådgivning og voksengrupper for adopterede

Ankestyrelsen tilbyder rådgivning til adoptivfamilier og undervisning til fagpersoner. Nu er vi klar med to nye tilbud: rådgivning og samtalegrupper for adopterede voksne over 18 år.

Af chefkonsulent og autoriseret psykolog Anita Berner

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 6, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter december 2018. 

Ankestyrelsen har i flere år tilbudt undervisning til alle fagpersoner, der har kontakt med adopterede i deres arbejde. Vi har også adoptionsforberedende kurser til alle kommende adoptivforældre som en del af godkendelsesprocessen. I 2016 fik vi desuden obligatorisk rådgivning til alle adoptanter lige inden- og efter hjemtagelsen af et barn.

Voksenrådgivning

I 2016 startede vi et to årigt forsøgsprojekt med rådgivning til voksne adopterede over 18 år. Vi fik flere ansøgninger om voksenrådgivning, end vi kunne bevilge rådgivningstimer til. Allerede i sommermånederne 2017 var pengene i puljen brugt, og vi måtte give afslag til ansøgere resten af året. Cirka 250 adopterede voksne fik rådgivningstimer.

Forsøgsprojektet er nu evalueret, og erfaringerne er positive – både når vi spørger de voksne adopterede, og når vi spørger adoptionskonsulenterne der gav rådgivningen.

Politikerne har nu besluttet, at tilbuddet om rådgivning til de voksne skal gøres permanent.

Voksengrupper

Voksengrupper er samtalegrupper for adopterede voksne, hvor deltagerne får mulighed for at møde andre adopterede. Deltagerne mødes en gang om måneden i tre timer under ledelse af to adoptionskonsulenter.

Der vil være oplæg fra adoptionskonsulenterne og også stor plads til fortællinger om det, der rører sig hos den enkelte deltager. Udover adoptionsrelaterede udfordringer handler det også om, hvordan deltagerne finder deres særlige ressourcer og eventuelle styrker i det at være adopteret.

I voksengrupperne er der også mulighed for at arbejde med den påvirkning, som adoptionen har haft i barndommen og tale om, hvordan det påvirker deltagerne som voksne. Erfaringer viser, at deltagerne ofte ikke føler sig så alene, når de i gruppen hører, at andre har det på samme måde. Det er ofte spændende at høre, hvad andre gør i situationer, de selv synes er svære.

Alle, der er adopteret som barn, og som nu er over 18 år, kan søge om at få rådgivningstimer.

Information og ansøgningsskema

Der er egenbetaling på 100 kr. pr. rådgivningstime.

Voksne adopterede kan tilmelde sig ventelisten til grupper for voksne adopterede over 18 år. Vi opretter grupper, når vi har tilstrækkeligt med ansøgere inden for et geografisk område. Det betyder, at vi ikke på forhånd kan sige noget om ventetiden på en voksengruppe, eller hvor i landet den næste gruppe oprettes. Tilbuddet er gratis.

Tilmelding til venteliste - linket "Ansøgningsskema voksengrupper" i bunden af siden

Adoption påvirker

Alle adopterede har mistet begge deres forældre. Det betyder, at alle adopterede har været udsat for mindst én traumatiserende hændelse i en alder, hvor barnet ikke har forudsætningerne for at håndtere det.

De fleste adopterede har også oplevet et kulturskifte, og kan have særlige udfordringer i form af identitetsproblemer og andre følgevirkninger. Derudover har det adopterede barn i en del tilfælde været udsat for mangelfuld omsorg eller manglende voksenkontakt. Der er mange børn, der ikke husker noget fra tiden, før de blev adopteret, men kroppen og hjernen husker.

Adopterede voksne kan bære på meget, som de ikke har delt med andre og som de nogle gange ikke er klar over, at de bærer på. Det kan være, at have svært ved at være tæt på andre mennesker følelsesmæssigt eller ikke at kunne genkende sig i sine (adoptiv)forældre eller i resten af befolkningen. Nogle føler ikke, at de er gode nok, eller har måske udfordringer med let at blive stressede eller er ekstra sarte overfor kritik.

Adopterede voksne har typisk også brug for at udvikle sig i forhold til egen identitet gennem hele livet – også når de selv får børn – og på en anden måde end ikke-adopterede, der selvfølgelig også kan genkende de nævnte udfordringer i forskellig grad.

Det siger deltagerne fra forsøgsprojektet

Kommentarer fra evalueringerne af voksenrådgivningen:

”Jeg synes det har været til virkelig stor hjælp. Der ligger dog så meget gemt, fra så mange år, at jeg føler der er ret lang vej endnu, før jeg kan håndtere mange af problemerne - og før jeg (måske) kan finde ro omkring det.” 
”Jeg har aldrig haft et problem med at være adopteret. Det er ikke der problemet har ligget. :) Har nemt kunne snakke med venner og familie om det uden problemer. Jeg kom der fordi jeg havde nogle "anfald" af forvirring, vrede og følelsen af at være meget ked af det uden at vide hvorfor. Min familie og jeg har fået hjælp til at håndtere de her såkaldte anfald. Jeg har fundet mere ro i mig selv, og det er blevet nemmere at acceptere, at man er 'anderledes' og oftest mere sårbar” 
”Det har været meget brugbart at blive bekræftet i, at man har andre forudsætninger for at klare sig, både positivt/negativt. At man kan bruge sin sorg/vrede positivt i mange af livets sammenhænge. Derudover begynde at tænke på, at man skal elske sig selv, selvom det er det man aldrig har beskæftiget sig med.”
 ”Jeg forstår bedre, hvorfor jeg nogle gange bliver så vred og oplever, at jeg bliver afvist.
Jeg har fået mere styr på det, som er mit personlige forhold til det at være adopteret, og det har været en proces, som strækker sig rigtig rigtig mange år. Der har været mange ikke bevidste lag, som skulle bevidstgøres, før jeg kunne ændre på tingene.”
”Jeg har haft stor gavn af PAS-rådgivningen til voksne. Det har virkelig hjulpet mig både i hverdagen og til at træffe vigtige beslutninger angående uddannelse og andet.” 

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring