Gå til indhold

PAS-Rådgivning til voksne adopterede

Ankestyrelsen tilbyder PAS-rådgivning til voksne, der er adopterede. Der er også tilbud om deltagelse i gruppeforløb for voksne.

PAS-rådgivning til voksne adopterede

Via PAS-ordningen tilbydes individuel PAS-rådgivning, som varetages af fagpersoner med særlig adoptionsspecifik viden. Rådgivningen er målrettet voksne adopterede med adoptionsrelaterede udfordringer. Du kan søge om at få tildelt timer til individuel rådgivning ved at udfylde et ansøgningsskema. Der tages konkret stilling til hver enkelt ansøgning.

Det kan tage op til  en måned at besvare din ansøgning og i nogle perioder længere tid. 

Bevilgede timer skal være brugt inden sidste dag angivet i bevillingen - fra 1. januar 2024 normalt 12 måneder fra bevillingens udstedelse. Eventuelle timer, der ikke er brugt inden, bortfalder.

Hvis du bevilliges timer til PAS-rådgivning, kan du frit vælge en rådgiver blandt Ankestyrelsens tilknyttede PAS-rådgivere.

Se PAS-rådgiverne her

Du tager selv kontakt til PAS-rådgiveren og aftaler dato og tidspunkt. Det er vigtigt, at Ankestyrelsens brev om bevillingen medbringes til PAS-rådgiveren.

Bemærk; der er en egenbetaling på 100 kr. pr. time, som betales direkte til PAS-rådgiveren.

Grupper for voksne adopterede

Vi har gruppetilbud, hvor voksne adopterede mødes op til 15 gange i 3-4 timer ad gangen. I et gruppeforløb udveksles tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som også er adopterede. Der vil derudover blive arbejdet med forskellige relevante temaer undervejs.

Du skal udfylde et skema for at komme på vores venteliste til en gruppe. Når der er tilstrækkeligt på vores venteliste inden for et geografisk område, starter vi en gruppe. Vi kan derfor ikke oplyse nærmere om, hvornår en ny gruppe starter.  Deltagelse i et gruppeforløb er gratis.

Hvem: Adopterede voksne i alle aldre (over 18 år). Vi skelner ikke mellem, hvor deltagerne er adopteret fra.

Hvor: Vi starter løbende grupper rundt omkring i landet ud fra den geografiske placering af ansøgerne på ventelisten. Vi forsøger at sammensætte grupper, hvor deltagerne har nogenlunde samme alder. Vi har også fokus på, om deltageren selv er forælder.

Hvornår: Et gruppeforløb består af op til 15 mødegange, og hvert gruppemøde varer 3-4 timer. Der afholdes et gruppemøde ca. én gang om måneden med undtagelse af sommerferieperioden. Gruppemødet ligger så vidt muligt på samme ugedag og afholdes om eftermiddagen eller først på aftenen i de fleste grupper.

Hvor mange: En gruppe har ca. 8 deltagere, og derudover deltager to gruppeledere hver gang.

Forsamtale/visitationssamtale: Inden vi starter en gruppe op, vil du blive indkaldt til en individuel samtale med gruppelederne. Samtalen vil vare en halv time.

Pris: Det er gratis at deltage i et gruppeforløb.

Forudsætning: Det er en forudsætning for at deltage i en gruppe, at du er villig til at høre, hvad de andre i gruppen siger og også fortælle om dig selv og dine tanker.

Undervejs i gruppeforløbet kan det være, at du kommer til at føle dig frustreret, og at der ikke er tid eller mulighed for at gå dybere ind i lige netop din situation; derfor vil det være godt, hvis du har én du kan tage kontakt til efter et gruppemøde.

Det er en god ide at have modtaget individuel PAS rådgivning, inden du starter i en gruppe eller at modtage PAS rådgivning undervejs i gruppeforløbet (dog ikke af gruppelederne).

Der er tavshedspligt i gruppen. Det betyder, at hverken gruppelederne eller deltagerne må videregive personlige oplysninger og personlige udtalelser til andre uden for gruppen.

Vi har samlet nogle af de tanker, som du måske går rundt med, når du melder dig til et gruppeforløb her nedenfor:

Tanker om deltagelse i gruppe med andre adopterede.

Her kan du læse en flyer om  voksengrupper

Her kan du læse en handicaptilgængelig version af flyeren

Måske genkender du nogle af disse tanker. Det vigtigste er, at du har lyst til at være med.

Sidst opdateret 16.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring