PAS-Rådgivning til voksne adopterede

Ankestyrelsen tilbyder PAS-rådgivning til voksne, der er adopterede. Der er også tilbud om deltagelse i gruppeforløb for voksne.

PAS-rådgivning til voksne adopterede

Via PAS-ordningen tilbydes individuel PAS-rådgivning, som varetages af fagpersoner med særlig adoptionsspecifik viden. Rådgivningen er målrettet voksne adopterede med adoptionsrelaterede udfordringer. Du kan søge om at få tildelt timer til individuel rådgivning ved at udfylde et ansøgningsskema. Der tages konkret stilling til hver enkelt ansøgning.

Det kan tage op til ca. en måned at besvare din ansøgning. Bevilgede timer skal være forbrugt inden 6 måneder fra bevillingens udstedelse. Eventuelle timer der ikke er forbrugt efter 6 måneder bortfalder.

Hvis du bevilliges timer til PAS-rådgivning, kan du frit vælge en rådgiver blandt Ankestyrelsens tilknyttede PAS-rådgivere.

Se PAS-rådgiverne her

Du tager selv kontakt til PAS-rådgiveren og aftaler dato og tidspunkt. Det er vigtigt, at Ankestyrelsens brev om bevillingen medbringes til PAS-rådgiveren.

Bemærk; der er en egenbetaling på 100 kr. pr. time, som betales direkte til PAS-rådgiveren.

Grupper for voksne adopterede

Der er mulighed for at deltage i et gruppetilbud, hvor voksne adopterede mødes op til 15 gange. I et gruppeforløb udveksles tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som har en adoptionsmæssig baggrund. Der vil også blive arbejdet med forskellige relevante temaer.

Du skal udfylde et skema for at komme på vores venteliste til en gruppe. Ansøgerne optages på ventelisten, og når der er nok tilmeldte inden for et geografisk område, starter vi en gruppe. Der kan derfor ikke oplyses nærmere om, hvornår en gruppe starter op.  Deltagelse i et gruppeforløb er gratis.

Hvem: Adopterede voksne i alle aldre.

Hvor: Vi starter løbende grupper rundt omkring i landet ud fra den geografiske placering af ansøgerne på ventelisten. Vi forsøger at sammensætte grupper, hvor deltagerne har nogenlunde samme alder.

Hvornår: Et gruppeforløb består af op til 15 mødegange, og hvert gruppemøde varer 3 timer. Der afholdes et gruppemøde ca. én gang om måneden med undtagelse af sommerferieperioden. Gruppemødet ligger så vidt muligt på samme ugedag og afholdes om eftermiddagen eller først på aftenen.

Hvor mange: En gruppe har ca. 8 deltagere og derudover deltager to gruppeledere hver gang.

Forsamtale: Inden vi starter en gruppe op, vil du blive indkaldt til en individuel samtale med gruppelederne. Samtalen vil vare en halv time.

Pris: Det er gratis at deltage i et gruppeforløb.

Det med småt: Du må ikke modtage rådgivning hos den PAS-rådgiver, der samtidig er gruppeleder for gruppen, som du deltager i. Dette gælder kun i den tidsperiode, som gruppeforløbet strækker sig over. Du er velkommen til at modtage PAS-rådgivning hos en anden rådgiver i den periode.

Der er tavshedspligt i gruppen. Det betyder, at hverken gruppelederne eller deltagerne må videregive personlige oplysninger og personlige udtalelser til andre udenfor gruppen.

Sidst opdateret 30.09.2019