PAS-Rådgivning til voksne adopterede

Ankestyrelsen tilbyder PAS-rådgivning til voksne, der er adopterede. Der er også tilbud om deltagelse i gruppeforløb for voksne.

PAS-rådgivning til voksne adopterede

Via PAS-ordningen tilbydes individuel PAS-rådgivning, som varetages af fagpersoner med særlig adoptionsspecifik viden. Rådgivningen er målrettet voksne adopterede med adoptionsrelaterede udfordringer. Du kan søge om at få tildelt timer til individuel rådgivning ved at udfylde et ansøgningsskema. Der tages konkret stilling til hver enkelt ansøgning.

Det kan tage op til ca. en måned at besvare din ansøgning. Bevilgede timer skal være forbrugt inden 6 måneder fra bevillingens udstedelse. Eventuelle timer der ikke er forbrugt efter 6 måneder bortfalder.

Hvis du bevilliges timer til PAS-rådgivning, kan du frit vælge en rådgiver blandt Ankestyrelsens tilknyttede PAS-rådgivere.

Se PAS-rådgiverne her

Du tager selv kontakt til PAS-rådgiveren og aftaler dato og tidspunkt. Det er vigtigt, at Ankestyrelsens brev om bevillingen medbringes til PAS-rådgiveren.

Bemærk; der er en egenbetaling på 100 kr. pr. time, som betales direkte til PAS-rådgiveren.

Grupper for voksne adopterede

Vi har gruppetilbud, hvor voksne adopterede mødes op til 15 gange i 3-4 timer ad gangen. I et gruppeforløb udveksles tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som også har en adoptionsmæssig baggrund. Der vil derudover blive arbejdet med forskellige relevante temaer undervejs.

Du skal udfylde et skema for at komme på vores venteliste til en gruppe. Når der er tilstrækkeligt på vores venteliste inden for et geografisk område, starter vi en gruppe. Vi kan derfor ikke oplyse nærmere om, hvornår en gruppe starter.  Deltagelse i et gruppeforløb er gratis.

Hvem: Adopterede voksne i alle aldre (over 18 år). Vi skelner ikke mellem, hvor deltagerne er adopteret fra.

Hvor: Vi starter løbende grupper rundt omkring i landet ud fra den geografiske placering af ansøgerne på ventelisten. Vi forsøger at sammensætte grupper, hvor deltagerne har nogenlunde samme alder. Vi har også fokus på, om deltageren selv er forælder.

Hvornår: Et gruppeforløb består af op til 15 mødegange, og hvert gruppemøde varer 3-4 timer. Der afholdes et gruppemøde ca. én gang om måneden med undtagelse af sommerferieperioden. Gruppemødet ligger så vidt muligt på samme ugedag og afholdes om eftermiddagen eller først på aftenen i de fleste grupper.

Hvor mange: En gruppe har ca. 8 deltagere, og derudover deltager to gruppeledere hver gang.

Forsamtale/visitationssamtale: Inden vi starter en gruppe op, vil du blive indkaldt til en individuel samtale med gruppelederne. Samtalen vil vare en halv time.

Forudsætning: Det er en forudsætning for at kunne deltage i en gruppe, at du både kan lytte og også dele. Det er ligeledes vigtigt, at du kan tåle at blive frustreret uden altid at få mulighed for at kunne komme af med din frustration til gruppemødet. Det kan være vigtigt, at du har nogen, du kan tage hjem til efter et gruppemøde, eller én, du kan tage kontakt til.

Det er en god idé at have modtaget individuel PAS rådgivning, inden du starter i en gruppe eller at modtage PAS rådgivning undervejs i gruppeforløbet (dog ikke af gruppelederne).

Pris: Det er gratis at deltage i et gruppeforløb.

Der er tavshedspligt i gruppen. Det betyder, at hverken gruppelederne eller deltagerne må videregive personlige oplysninger og personlige udtalelser til andre uden for gruppen.

Vi har samlet nogle af de tanker, som du måske går rundt med, når du melder dig til et gruppeforløb her nedenfor:

Tanker om deltagelse i gruppe med andre adopterede.

Måske genkender du nogle af disse tanker. Det vigtigste er, at du har lyst til at være med.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 28/09 2020

Sidst opdateret 28/09 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring