Gå til indhold

Obligatorisk PAS-rådgivning ved hjemtagelsen af et barn (fase 4)

Den obligatoriske PAS-rådgivning har til formål at støtte op om det gode adoptionsforløb af hensyn til barnets bedste.

Den obligatoriske PAS-rådgivning kaldes også for Fase 4, fordi den er indført som en forlængelse af undersøgelses- og godkendelsesforløbet.

Læs mere om godkendelsesforløbet 

Den obligatoriske rådgivning er gratis, og hvis I adopterer som par, skal begge forældre deltage i rådgivningstimerne.

Før hjemtagelsen

Når du er blevet matchet med dit barn - og du har sagt ja til at modtage barnet - skal du modtage 3 timers obligatorisk rådgivning inden hjemtagelsen. Du tager selv kontakt til en af vores PAS-rådgivere og aftaler tid for rådgivningen. Du finder i samarbejde med rådgiveren ud af, om rådgivningen skal ske med en, to eller tre timer ad gangen. Rådgivningen foregår i rådgiverens lokaler.

Rådgivningen skal så vidt muligt foregå inden for de seneste 3 måneder inden hjemtagelsen.

Det er ikke muligt at overføre ubrugte rådgivningstimer før hjemtagelsen til efter hjemtagelsen.

Har du brug for hjælp til afklaring af, hvorvidt du skal sige ja eller nej, når du har fået et konkret barn i forslag, så henviser vi til Adoptionsnævnets børnelæger. Du har også mulighed for at henvende dig til en PAS konsulent, som kan hjælpe dig med, hvilke omsorgsbehov barnet kan have, og ligeledes hvad det vil kunne kræve af dig. 

Læs mere om kontakt til Adoptionsnævnets børnelæger og PAS konsulenterne.

Efter hjemtagelsen

Inden for de første tre måneder efter at dit barn er kommet til Danmark, skal du modtage yderligere 3 timers obligatorisk rådgivning. Du tager selv kontakt til en af vores rådgivere og aftaler tid for rådgivningen. Du finder i samarbejde med rådgiveren ud af, om rådgivningen skal ske med en, to eller tre timer af gangen.

Rådgivningen  kan foregå hjemme hos jer af hensyn til barnet. Det vil dog også være muligt at aftale med rådgiveren, at rådgivningen foregår i rådgiverens lokaler.

Rådgivningen skal være afsluttet  tre måneder efter hjemtagelsesdatoen. Eventuelt ubrugte timer kan ikke benyttes efter de tre måneder.

Det er ikke muligt at overføre ubrugte rådgivningstimer før hjemtagelsen til efter hjemtagelsen.

Oversigt over vores PAS-rådgivere

Hvad handler rådgivningen om?

Rådgivningen både før og efter hjemtagelsen tager udgangspunkt i adoptivforældrenes egne tanker og følelser om adoptionen og det nye liv som adoptivfamilie. Det handler om at skabe gode og trygge rammer for barnet allerede fra det første møde. Det forudsætter derfor ikke, at der er opstået problemer eller andet, som har givet forældrene anledning til at søge støtte.

Download en flyer om obligatorisk PAS-rådgivning 

Sidst opdateret 22.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring