Gå til indhold

Rådgivning ud over 20 timer

Der er i særlige tilfælde mulighed for at få bevilliget flere rådgivningstimer.

Det betyder, at du kan søge om yderligere rådgivningstimer ud over de 20 timer, som på forhånd er bevilget hvert enkelt adopteret barn i familien.

De særlige tilfælde, hvor vi bevilger yderligere timer til rådgivning er f.eks. uforudsete og meget langstrakte forløb i forbindelse med modtagelse af barnet, og alvorlig og livstruende sygdom hos én af adoptivforældrene, som må forventes at udløse en livskrise - også hos det adopterede barn.

Det er en forudsætning for bevilling af flere timer, at du konkret beskriver den udfordring du og din familie ønsker hjælp til, og hvad du forestiller dig hjælpen kan betyde for dit adopterede barn. Vi laver en individuel vurdering af hver enkelt ansøgning.

Der er tale om en individuel vurdering og de økonomiske midler er ikke ubegrænsede, hvorfor der ikke er garanti for, at vi kan imødekomme din ansøgning.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet, som du finder her. Du vil høre fra os indenfor ca. 4 uger.

Ansøgningsskema til dispensation

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring