Gå til indhold

Rådgivning ud over 20 timer

Der er i særlige tilfælde mulighed for at få bevilliget flere rådgivningstimer.

Det betyder, at du kan søge om yderligere rådgivningstimer ud over de 20 timer, som på forhånd er bevilget til jer som forældre for hvert enkelt adopteret barn i familien.

Du kan få bevilget flere timer end de 20, hvis barnet er midlertidigt placeret i forbindelse med adoption uden samtykke.

Derudover er der særlige tilfælde, hvor vi bevilger yderligere timer til rådgivning f.eks. ved uforudsete og meget langstrakte forløb i forbindelse med modtagelse af barnet, og alvorlig og livstruende sygdom hos en af adoptivforældrene eller hos barnet, som må forventes at udløse en livskrise.

Det er en forudsætning for bevilling af flere timer, at du konkret beskriver den udfordring du og din familie ønsker hjælp til, og hvad du forestiller dig hjælpen kan betyde for dit adopterede barn. Vi foretager en individuel vurdering af hver enkelt anmodning.

Der er tale om en individuel vurdering, hvorfor der ikke er garanti for, at vi kan imødekomme alle anmodninger.

Du/I skal udfylde og sende et skema til os med anmodning om flere timer. Der er link til skemaet herunder. Du vil høre fra os inden for fire uger.

Skema med anmodning om yderligere PAS-rådgivningstimer

Sidst opdateret 15.10.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring