Gå til indhold

Artikel: Kommuners sponsoraftaler

Ankestyrelsen behandler sager om kommunernes muligheder for at lave sponsoraftaler – senest om Odense Kommunes sponsorat af musikfestivalen Tinderbox – hvad siger reglerne om sponsoraftaler?

Af specialkonsulent Dorthe Langelund

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 6, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter december 2018.

Kommuners muligheder for at indgå sponsoraftaler

En kommune kan lovligt reklamere for sig selv og brande kommunens navn, og mange kommuner brander sig gennem sponsoraftaler med professionelle sportsklubber. Professionelle sportsklubber betragtes som virksomheder, som kommunerne ikke må støtte. Derfor må kommuners sponsoraftaler med professionelle sportsklubber ikke være en støtte til klubberne. Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, som er de almindelige kommunalretlige grundsætninger om, hvordan kommunerne skal løse deres opgaver.

For eksempel kan en kommune aftale med en professionel fodboldklub, at kommunen betaler for at få kommunens navn trykt på spillertrøjerne. Der skal være tale om en gensidigt bebyrdende aftale mellem klubben og kommunen. Kommunen må højst betale markedsprisen for fodboldklubbens ydelser; altså ikke mere end det, ydelserne er værd.  Ellers vil aftalen være en indirekte støtte til klubben.

Eksempel - FC Helsingør

Ankestyrelsen besluttede i november 2017, at vi ikke ville rejse en tilsynssag om en samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og FC Helsingør. Kommunen oplyste, at der var tale om en gensidigt bebyrdende sponsoraftale på markedsvilkår, og at kommunens formål med aftalen var at gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens.

Inden en kommune indgår en sponsoraftale, skal kommunen vurdere, hvad markedsprisen er for de ydelser, som kommunen skal modtage.  

Eksempel – OB

Ankestyrelsen har i juni 2018 udtalt sig om Odense Kommunes sponsoraftale med OB. Vi udtalte, at kommunen ikke havde vurderet værdien af klubbens ydelser, inden kommunen forhøjede sponsoratet. 

Kommunens vurdering af markedsprisen, vil ofte i høj grad være skønsmæssig, og kommunen har en vis margin. Men det er vigtigt, at kommunen har undersøgt de forhold, som er relevante for vurderingen.

Viborg FF A/S

Statsforvaltningen, der dengang førte tilsyn med kommunerne, udtalte i 2014, at Viborg Kommune ikke havde undersøgt markedsprisen tilstrækkeligt, før kommunen indgik aftaler med Viborg FF A/S om at købe reklamer. Kommunen havde lagt til grund, at markedsprisen var den pris, fodboldklubben forlangte af andre sponsorer. Det var ikke nok. Statsforvaltningen udtalte, at en forudgående undersøgelse for eksempel kan være at sammenligne med andre lignende kontrakter. Det kan også være at få reklamebureauer eller andre sagkyndige til at vurdere markedsprisen.

Det er ikke et generelt krav, at en kommune altid skal få en eller flere eksterne vurderinger af et sponsorats værdi, men hvis kommunen ikke selv har stor erfaring og ekspertise på området, vil det ofte være nødvendigt at få hjælp udefra.

De ydelser, som kommunen modtager som led i en sponsoraftale, skal være egnede til at eksponere og brande kommunen.

En kommune kan dog også modtage andre ydelser, hvis kommunen har en saglig interesse i det.

Eksempel - Elton John-koncert

Statsforvaltningen Syddanmark udtalte i 2008, at det var lovligt, at Odense Kommune fik fribilletter som et led i en sponsoraftale i forbindelse med en koncert med Elton John. Billetterne blev fordelt til konkrete persongrupper. Kommunen varetog her sine interesser som blandt andet arbejdsgiver og samarbejdspartner.

Odense Kommunes sponsorat af musikfestivalen Tinderbox

Den seneste sag om sponsoraftaler handler om, at Odense Kommune i 2014 lavede en aftale med Tinderbox Entertainment ApS om, at kommunen er hovedsponsor for Tinderbox-festivalen i 2015-2019. Kommunen betaler samlet 12 mio. kr. som led i aftalen.

Odense Kommune bad Statsforvaltningen, som indtil den 1. april 2017 førte tilsyn med kommunerne, om at vurdere, om sponsoratet er lovligt.

Statsforvaltningen havde ikke oplysninger nok til at vurdere sagen, og bad derfor Odense Kommune om at oplyse, om kommunen har betalt markedsprisen.

Læs hele udtalelsen fra Statsforvaltningen

Ankestyrelsen har nu afsluttet sagen, efter at vi har fået flere oplysninger fra Odense Kommune om den værdi, som sponsoratet har haft for kommunen.

Ankestyrelsen er enig med Odense Kommune i, at værdien af sponsoratet af Tinderbox er fastsat inden for rammerne af kommunens skøn. De nye oplysninger betyder, at vi nu kan lægge til grund, at Odense Kommune har betalt markedsprisen for de ydelser, kommunen har modtaget i forbindelse med sponsoratet.

Læs hele udtalelsen i nyhedsbrevet for november 2018

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring