Gå til indhold

Nyhedsbrev november 2018

Denne gang er der 13 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

Odense Kommunes sponsorat af musikfestivalen Tinderbox

Odense Kommune har betalt markedsprisen for de ydelser, kommunen har fået som sponsor af Tinderbox.

Læs hele udtalelsen

Et kommunalt fællesskabs deltagelse i en virksomhed

Det kommunale fællesskab AVV I/S kan lovligt deltage i en virksomhed, der renser og sælger mursten til genbrug. Murstenene skal sælges til markedsprisen.

Læs hele udtalelsen

Samarbejde om produktion af mad

Kommunerne Randers og Norddjurs kan lovligt samarbejde om at producere mad til eget brug.

Læs hele udtalelsen

Midlertidige boliger til tilflyttere

Bornholms Regionskommune kan ikke købe eller opføre lejeboliger for at udleje dem til tilflyttere. 

Læs hele udtalelsen

Bevilling var ikke ulovlig støtte

Helsingør Kommunes gav ikke ulovlig støtte til FC Helsingør, da kommunen bevilligede 2,93 mio. kr. til forbedring af sikkerhedsforholdene på Helsingør Stadion.

Læs hele udtalelsen

Pris for udlejning af mobilantennepositioner

Københavns Kommune må ikke udleje mobilantennepositioner til en pris, som er lavere end markedslejen. Kommunen kan derfor ikke bruge en model til beregning af lejen, som vil resultere i, at lejen er lavere end markedslejen.

Læs hele udtalelsen

Aftale om etablering og drift af museum

Thisted Kommune kan lovligt indgå en aftale med Statens Museum for Kunst. Aftalen handler om etablering og drift af et museum.

Læs hele udtalelsen

Kommunalbestyrelsesmedlemmers besøg på kommunale institutioner

Medlemmer af kommunalbestyrelsen har ret til at besøge kommunens institutioner som led i hvervet. Derfor kan Kalundborg Kommune ikke beslutte, at medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke må besøge kommunens institutioner i en periode op til et valg.

Læs hele udtalelsen

Forvaltningsret

Afslag på aktindsigt med henvisning til en fortrolighedsaftale

Ankestyrelsen har udtalt sig i to sager, hvor Kolding Kommune og Region Syddanmark afslog aktindsigt. De to myndigheder kunne ikke afslå aktindsigt med den begrundelse, at en forening havde indgået en fortrolighedsaftale om oplysningerne.

Læs hele udtalelsen om Kolding Kommune

Læs hele udtalelsen om Region Syddanmark

Aktindsigt i en stævning

Sorø Kommune kunne ikke afslå aktindsigt i en stævning med den begrundelse, at der ikke var ret til indsigt i dokumentet efter retsplejelovens regler.

Læs hele udtalelsen

Forholdet mellem miljøoplysningsloven og offentlighedsloven

Næstved Kommune kunne ikke afslå aktindsigt i miljøoplysninger efter offentlighedslovens regel om stort ressourceforbrug. Kommunen havde heller ikke godtgjort, at der kunne gives afslag med henvisning til manglende identifikation af oplysningerne.

Læs hele udtalelsen

Inhabilitet ved konstituering

Reglerne om inhabilitet gjaldt, da byrådet i Fredericia Kommune udpegede medlemmer til et nævn. Det havde ikke betydning, at byrådet havde indgået en aftale om konstituering inden udpegningen.

Læs hele udtalelsen

Tilsynet skriver også artikler til nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen.

Læs mere

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring